Skuldsatta psykiskt sjuka vräks i onödan

Vid utmätningar visar det sig allt oftare att de skuldsatta inte saknar tillgångar, utan att det i stället kan röra sig om psykisk sjukdom, förståndshandikapp eller andra problem.

Därför behövs en särskild ombudsman som tar tillvara de skuldsattas rättigheter. Det framför Skatteverket i sitt remissvar på en utredning, som ser över lagstiftningen för överförmyndare och gode män.

Utredningen, som lades fram i december, har helt missat den här viktiga frågeställningen, anser Åsa Mattsson, jurist på Skatteverkets kronofogdeavdelning:

– Där brister förslaget. Vi kan inte se att det här förslaget täcker det behov av hjälp, som skuldsatta har, som vi möter i olika förrättningssituationer, säger Åsa Mattsson, jurist på Skatteverkets kronofogdeavdelning.

Vräks i onödan
Psykiskt sjuka och förståndshandikappade som hamnar efter med betalningarna har ofta ekonomiska möjligheter att reda upp den situation de hamnat i, men klarar ofta inte av att själva lösa problemen. Det här leder till exempel oftare till att personer vräks från sina bostäder - trots att de har pengar för att betala hyran säger Åsa Mattsson.

Skatteverket föreslår därför, i ett remissvar till ett nytt lagförslag som rör överförmyndare och gode män, att det införs en ny myndighet - gäldenärsombudsmannen - som ska ansvara för de skuldsattas rättigheter och dit de skuldsatta - eller deras gode män - kan vända sig för att få råd och hjälp.

God man välkomnar förslaget
Förslaget är inte tänkt som kritik av de gode männen,  men som det ser ut idag så klarar inte de gode männen av att hjälpa personer som hamnar i sådana situationer, anser skatteverkets kronofogdeavdelning.

Gode mannen José Luis Ciavarella välkomnar förslaget om en gäldenärsombudsman.

– Hade man en central instans där man till exempel kan få hjälp att stoppa den här situationen i förväg, eller som skulle kunna agera efteråt, då skulle man kunna bli av med det problemet, sa gode mannen José Luis Ciavarella.

Helena Edström
helena.edstrom@sr.se

Sabina Kuutti
sabina.kuutti@sr.se