Ericsson vill göra avdrag för nödhjälp

Telekomföretaget Ericsson vill göra skatteavdrag på 38 miljoner kronor för katatstrofhjälp vid jordbävningar. Men det underkänns av länsrätten.

Ericsson vill att hjälpen ska klassas som sponsring och marknadsföring, men länsrätten anser att det handlar om gåvor.

Björne Sjökvist är skattedirektör på skatteverket och han är inte förvånad över länsrättens dom.

– Det krävs att man kan peka på att man har fått någonting i gengäld och det ska ha ett ekonomiskt värde. Men normalt sett är det svårt att hjälpa till vid katastrofer för det går inte att få någon koppling till företagets verksamhet mer än den rena goodwillen, säger han.

När det är möjligt ska Ericsson använda sin teknologi och sina resurser för att stödja hjälpbehövande.

”Vårt mål är att ses som en god samhällsmedborgare” – så beskrivs programmet Ericsson Response på Ericssons hemsida. Programmet syftar bland annat till att snabbt bygga upp mobilnät i katastrofdrabbade områden.

Vad som däremot inte står på hemsidan är att Ericsson försökt dra av kostnaderna för verksamheten genom att klassa det som sponsring, något som länsrätten alltså underkände.

Magnus Gustavsson
magnus.gustavsson@sr.se