Nöjd Wallenberg

Det senaste halvårets börsuppgång har gjort att värdet på Investors innehav har ökat kraftigt och den avgående Vd:n Markus Wallenberg är nöjd.

-Vi har påverkats positivt av positiva värdeförändringar i nästan alla våra innehav och på grund av att det har varit en stark finansiell marknad har vi kunnat göra en hel del bra affärer. Det har påverkat hela halvårsresultatet positivt.

Ni har stärkt er kassa ganska ordentligt genom att sälja ut delar av era kärninnehav i SEB, Astra Zeneca och ABB. Vad är tanken med det?

-Vi har lärt oss under de senaste åren vikten av att ha en stabil finansiell plattform att stå på. Den här typen av bolag mår väldigt bra av att ha den flexibiliteten och det är inget annat som kan läsas in just nu i det här. Vi kände att det var ett väldigt bra tillfälle att göra bra affärer och det är ju inte bara kärninnehaven som gått bra vi har ju haft bra medvind i våra nyinvesteringar också.

Vad tror du om resten av året för stockholmsbörsen som gått upp med 15 procent hittills i år?

-Något som jag lärt mig under min tid i Investor är att man ska akta sig för att tro någonting om börsen utan istället fokusera på bolagen och se till att de har en bra utveckling. Det är det viktigaste.

Reporter Patrik Holmström

patrik.holmstrom@sr.se