Positiva siffror för Investor

Wallenbergsfärens maktbolag Investor levererade sitt halvårsresultat idag.  Det senaste halvårets börsuppgång har gjort att värdet på Investor ökat kraftigt.

Bolaget redovisar också en vinst efter skatt på drygt 22 miljarder kronor för halvåret, vilket kan jämföras med vinsten på cirka 12 miljarder kronor under samma period förra året.