Banbrytande dom om familjevåld upphävd

Barnombudsman Lena Nyberg vill se en lagändring efter en dom i Svea hovrätt på tisdagen. Hovrätten slog visserligen fast att en pappa gjort sig skyldig till grov fridskränkning av sina barn, men inte för att de tvingat se honom misshandla mamman, vilket tingsrätten tidigare ansåg.

Det här gör barnombudsmannen Lena Nyberg besviken.

– Det innebär att  barnen inte ses som offer för det brott som är begånget i familjen och det är ett bekymmer, både därför att de inte kan få brottsofferersättning och för att de inte alltid får den hjälp och det stöd som de skulle behöva.

Dömd i tingsrätten
I det aktuella fallet dömdes pappan i en familj till 3,5 års fängelse i tingsrätten för bland annat grov fridskränkning av sina tre söner, efter att ha hotat och misshandlat dem, och för att också i flera år låtit dem titta på när han misshandlade deras mamma.

Domen ansågs som banbrytande och välkomnades av bland andra barnombudsmannen.

Svea hovrätt anser att pappans hot och våld mot barnen är tillräckligt för att döma honom för fridskränkningen. Men de anser inte att det är ett brott att barnen bevittnat det upprepade våldet mot mamman.

Lagen måste bli tydligare
Enligt Johanna Schiratzki, professor i rättsvetenskap vid Stockholms universitet innebär tisdagens dom att lagen nu måste bli tydligare om man vill att barnens perspektiv ska få genomslag på riktigt i domstolarna.

– Man måste skriva i lagtext att det är ett brott att låta ett barn bevittna omfattande misshandel av en annan förälder om man vill att domarna ska döma så, för att utgångspunkten i en rättsstat är att ingen kan dömas för något som inte utgör ett brott.

Zara Öberg
zara.oberg@sr.se