Industrin pessimistisk inför 2017

1:28 min

Arbetsgivarna inom industriföretagen har lagt fram sina konjunkturbedömningar i dag. Industrin ser en lång rad orosmoln för 2017.

– Det som vi ser primärt är att vi har två våta filtar som ligger över världsekonomin nu, och det är Trump och det är Brexit, säger Carl Eckerdal, chefekonom som representerar Livsmedelsföretagen och kemiföretagen.

Osäkerheten dominerar, anser han.

– Osäkerhet är inte bra för någonting, inte för investeringsbeslut och inte för svensk export,

Dessutom, anser Carl Eckerdal, har svensk industri varit inne på ett slutande plan i många år med allt mindre produktion och förre arbetstillfällen. Och det ser inte bättre ut för 2017.

Kina efterfrågar inte lika mycket svenskt stål, fordonsföretag som Volvo växer svagt, telekom med Telia och Ericsson går dåligt och produktiviteten utvecklas dåligt.

Sammantaget handlar det om branscher som ännu inte hämtat sig sedan finanskrisen 2008. I det läget krävs låga löneökningar.

Men det håller inte facket med om.

Arbetsgivarna tror att svensk industri växer med kanske 1 procent nästa år, men facket Unionen tror på 3-4 procent. En stor skillnad.

Facket har en mer optimistisk syn på omvärden, säger Lars Jagrén, chefsekonom på Unionen.

– Det finns orostecken absolut, men å andra sidan, tittar vi på konstadsläget så har det förbättrats, jämfört med våra konkurrenter i Västeuropa, under de senaste åren, säger han.