Kommuner har svårt att klara inflyttning

Kommuner i Sverige kan ha svårt att erbjuda en bra service när inflyttningen ökar. Det gäller både i storstadområden och i glesbygd där neddragningar gjorts av den privata och kommunala servicen.

Enligt Bengt Turner, som är professor i nationalekonomi och bostadsforskare vid Institutet för bostadsforskning, saknar vissa kommuner tillräcklig infrastruktur för att kunna ta emot de nya hushållen.

– Det är ganska chockartat för det kan vara helt oväntat och då har man dålig beredskap, man har inte tillräckligt med skolor, man har inte vägnät och avloppsnät som passar det ökande antalet hushåll, säger Bengt Turner.

Det är fortfarande fler flyttlass som lämnar glesbygden än som anländer. Och under de senaste två åren har närmare en procent per år flyttat från glesbygden.

Bostadsbrist
När det gäller tätortsnära landsortskommuner har inflyttningen generellt ökat. Men det är fortfarande stora skillnader kommunerna emellan.

Den ökade inflyttningen ses oftast positivt men den kan också orsaka problem.

Ett exempel är bostadsbristen i jämtländska Gäddede som ligger i Strömsunds kommun. Gäddede har fått ett uppsving sedan elektronikföretaget Gelab etablerat sig på orten. 75 nya arbetstillfällen har skapats och människor flyttar in.

Men bostäder saknas. Carl Moberg från Rossön bor på en campingplats i väntan på bostad.

– Det är väldigt osäkert men vad jag vet finns det bara en tre ledig nu. Det är likadant i Rossön och andra platser runt omkring.

”Inget man löser över en natt”
Stina Sandström från Gäddede är glad över att människor flyttar till orten men hon är inte okritisk.

– Det man kan fundera på är att det ökar men saker och ting läggs ner, affärer och tullen bland annat.

I Strömsunds kommun har också bostäder rivits på grund av ett tidigare bostadsöverskott. Socialdemokraten och ledamoten i Strömsunds kommunstyrelse Annette Bergqvist är medveten om bostadsbristen.

– Nu när trenden vänder måste vi försöka se till att bostäderna passar antalet invånare i kommunen och det behov vi har och det är inget man löser över en natt.

Sabina Kuutti
sabina.kuutti@sr.se

Research Victoria Gaunitz
victoria.gaunitz@sr.se