USA vill inte utvidga FN:s säkerhetsråd

USA:s regering markerade under natten mot onsdagen sitt skarpa motstånd mot planerna att utvidga FN:s säkerhetsråd.

En talesman för Washingtonregeringen sade inför generalförsamlingen att USA visst tänker medverka till en förändring av rådets sammansättning, men bara om det sker på rätt sätt och vid rätt tid.

Det är Brasilien, Indien, Japan och Tyskland som förslagit att rådet ska utvidgas från 15 till 25 medlemmar och att fyra av de tio nya platserna ska vara permanenta.