Arkeologiska fynd under Uppsala domkyrka

Arkeologer har hittat resterna av en 30 meter lång och nio meter bred byggnad under Uppsala domkyrka.

Enligt Upsala Nya Tidning upptäcktes husresterna med hjälp av georadar. Arkeologerna har också upptäckt flera okända gravar under kyrkan.

Det här stödjer teorin om att det fanns en tidigare kyrka på platsen innan domkyrkan byggdes på 1200-talet, skriver Upsala Nya Tidning.