Internet- och mobiltrafik kan komma att avlyssnas

Försvarets radioanstalt, som avlyssnar olika former av radiotrafik, ska nu också få avlyssna internet- och mobiltrafik till och från Sverige, föreslår regeringen. Avlyssningen ska bara tillåtas vid misstanke om hot utifrån.

– Med det sättet vi jobbar i Sverige idag kan man inte få till en effektiv underrättelseverksamhet i längden. Vi måste se till att vi kan lyssna på kabel. Sedan handlar det om att myndigheter har olika uppgifter och ska kunna samarbeta.

– Men man måste också upprätthålla sin egen verksamhets integritet och det är jag övertygad om att både Försvarets radioanstalt och polisen kan göra i det här fallet, säger försvarsminister Leni Björklund.

FRA ska få tillgång till internettrafiken
Regeringen vill att Försvarets radioanstalt, FRA, som ägnar mycket tid åt att avlyssna olika former av radiotrafik också ska få tillgång till all tele- och datorkommunikation som går vi kabel till och från Sverige.

Det för att göra avlyssning effektivare mot de nya civila hoten, som terrorhot och internationell organiserad brottslighet.

Irrelevant information förstörs
För att försäkra sig om att människors integritet skyddas och att myndighetens uppdrag inte missbrukas ska Försvarets underrättelsenämnd, vars ledamöter utses av regeringen och som bland annat består av riksdagsledamöter, få i uppdrag att granska FRA och andra myndigheter.

– Sedan kan det hända att man får information som inte är relevant för själva uppgiften, då ska den förstöras. Det är viktigt att myndigheterna har det klart för sig och det kommer också kontrolleras av Försvarets underrättelsenämnd, säger försvarsminister Leni Björklund

Johanna Petersson
johanna.peterson@sr.se