EU godkände svenskt-brittiskt terrorförslag

På onsdagskvällen hölls ett extrainsatt rådsmöte med EU:s justitieministrar till följd av sprängattentaten i London. Bland annat ska man få lagra misstänkte mobilsamtal.

Samtliga EU-länder har nu kommit överens om att i höst fatta beslut i det svensk-brittiska förslaget om lagring av misstänkta terroristers mobiltelefonsamtal.

Justitieminister Thomas Bodström, är nöjd med mötet i Bryssel.

– Vi har nått en överenskommlse om de svensk-brittiska förslagen om att lagra mobiltelefonsamtal som kan användas mot de som är misstänkta för grova brott, bland annat terrorism, säger han.

– Dessutom ska vi nå en överenskommelse om att snabbare kunna få information mellan olika länders polismyndigheter. Så det känns väldigt bra det här, säger Thomas Bodström.

Inga nya förslag
Det var inga nya förslag till åtgärder mot terrorism som diskuterades av EU:s justitieministrar vid det extrainsatta rådsmötet i Bryssel på onsdagen.

Istället har man lagt en tidsplan för när man ska ta beslut i de olika förslag som redan lagts och diskuterats på tidigare möten.

På onsdagen beslutades att EU:s medlemsländer i oktober ska nå en överenskommelse om telefonoperatörernas möjligheter till att kartlägga och lagra mobiltelefonsamtal från personer som är misstänkta för allvarliga brott, som till exempel terrorism.

Beslut i december
I december ska det tas beslut i frågan om samarbete mellan EU-ländernas polismyndigheter, som i dag är alldeles för byråkratiskt, säger Thomas Bodström.

– Det här är väldigt viktigt för att snabbt kunna vidta de åtgärder som behövs när det finns misstänkt brottslighet. det tar för lång tid idag, säger han.

Helena Edström
helena.edström@sr.se