Regeringen kräver att CSN bättrar sig

På torsdagen kommer regeringen att kräva att Centrala studiestödsnämnden, CSN, förbättrar sin telefonservice och snabbar på handläggningen av återbetalningskraven. CSN har fått kritik för bristande tillgänglighet och effektivitet i snart tio år.

Men Niclas Sigholm, ordförande för Sveriges förenade studentkårer, tycker inte det finns skäl att tro att det ska bli bättre.

– Egentligen inte. Om de inte skjuter till mer pengar. CSN:s tillgänglighet har dragits ner för studenter de senaste åren. Vad CSN nu kan göra när de begär att effektiviteten ska öka utan att de skjuter till extra resurser, det är svårt att säga, säger Niclas Sigholm.

Problem sedan länge
CSN har haft problem sedan mitten av 90-talet. Handläggningstiderna har periodvis varit långa och det har varit svårt att komma i kontakt med myndigheten, särskilt vid terminsstarterna.

CSN menar att brist på resurser har gjort att myndigheten inte prioriterat återkraven på studenter som tjänat för mycket eller inte gjort de studieresultat som krävs för att få studiemedel. I dag uppgår CSN:s återkrav till 1,2 miljarder kronor.

I vissa fall har studenter fått felaktiga återkrav, men eftersom studenterna inte kommit i kontakt med handläggare på CSN så har skulderna gått till kronofogden innan de kunnat rättas till.

Många kritiker
Riksdagens revisorer och konstitutionsutskottet har hört till CSN:s kritiker och bara under 2000-talet har CSN JO-anmälts 167 gånger, och fått kritik i 30 fall.

Men trots extra bidrag under flera år har CSN inte lyckats med att nå sina mål. Nu blir det inga extra pengar, men förskole- och ungdomsminister Lena Hallengren som har ansvaret för studiestöden, menar att CSN redan är på rätt väg.

– Det blir hela tiden bättre. Det handlar om servicecentret i Kiruna och om elektroniska ansökningar, det handlar om att många fler får svar inom tre veckor efter sin studiestödsansökan., säger hon.

– Men problemet har varit, och fortsätter vara, de som inte kommer fram och får tala med en handläggare. Det måste myndigheten nu prioritera, vid sidan om återkravsverksamheten, säger förskole- och ungdomsminister Lena Hallengren.

Kristoffer Morén
kristoffer.moren@sr.se