Apoteket försvarar sina självtester

Apoteket försvarar nu försäljningen av så kallade självtester, där patienter på egen hand kan kontrollera om de drabbats av någon sjukdom.

Sveriges Läkarförbund har uppmanat Apoteket att sluta sälja självtesterna, eftersom man anser att testerna riskerar att invagga patienter i falsk säkerhet. Läkarförbundet tycker också att testerna kan skapa onödig oro.

– De här säljs i vilket fall som helst. Vi har tillsammans med specialister valt ut ett sortiment som vi känner oss trygga med. Våra medarbetare kan ge råd om hur de ska användas, och råd om hur de ska tolkas. Det handlar aldrig om att ge en diagnos, men det kan ge en indikation, säger Tony Björk, kommunikationsdirektör på Apoteket.

Ska bara ses som en indikation
Apoteket säljer två självtester. Mag- och tarmtestet visar om man har blod i avföringen, något som kan tyda på både cancer och hemorrojder. Med det andra testet kan kunden själv mäta sin kolesterolnivå.

Apotekets kommunikationsdirektör Tony Björk medger att självtesterna inte är tillförlitliga till hundra procent.

Men testerna ska alltså bara ska ses som en indikation, och den som är orolig bör alltid söka sig till vården, säger Tony Björk.

Vill utöka
Att sluta sälja självtesterna är inte aktuellt. Apoteket vill snarare utöka sitt sortiment:

– Jag utesluter inte att det kan bli fler tester i framtiden, säger han.

Det är alltså inte bara Apoteket som säljer självtesterna. Ett hiv-test och ett test för gulsotssjukdomen Hepatit C lanseras just nu på nätet av ett svenskt företag.

Inte godkänt
Hiv-testet, som saknar så kallad CE-märkning och därmed inte är godkänt, granskas just nu av läkemedelsverket.

Enligt John Martin Olofsson, som representerar företaget, ska även deras självtest ses som ett komplement till sjukvården.

Stora risker
Men att göra tester för smittsamma sjukdomar på egen hand är förenat med stora risker.

– Största faran med testerna är att hur bra de än fungerar i laboratorietester, så kan de visa fel i verkligheten i folks hem under betingelser som inte är de bästa. De kan visa fel på två sätt. De kan visa att en person till exempel hiv-infektion eller hepatit c, fast de inte har det, säger Johan Gieseke på Smittskyddsinstitutet.

– Eller ännu värre, från min smittskyddssynpunkt, är att det visar att man inte har hiv fast man har det, och att man då blir lugnad och går runt och sprider sjukdomen, säger Johan Gieseke.

Angela Wiese, i samarbete med P4 Extra
angela.wiese@sr.se