Livsmedelsverket behåller varning för akrylamid

En ny svensk studie är den femte i rad som visar att det inte finns något samband mellan hur mycket akrylamid vi får i oss av maten och cancer. Ändå fortsätter Livsmedelsverket att varna för ämnet, som bland annat förekommer i chips, ris, bröd och potatis.

– Det är alltid svårt att entydigt kunna visa ett samband mellan just kost och cancer. Därför tar man det säkra före det osäkra. Ser man indikationer i djurstudier på att det är så, lutar man sig på det, säger Lillian Abrahamsson Zetterberg som är toxikolog vid Livsmedelsverket.

Varnade för tre år sedan
Det var för drygt tre år sedan som Livsmedelsverket gick ut och varnade för att akrylamid kunde bildas i upphettad kolhydratrik mat som potatis, ris, bröd och chips och orsaka cancer hos dem som äter sådana livsmedel.

Bakgrunden var att höga doser av akrylamid framkallat tumörer i försöksdjur.

Livsmedelsverket håller alltså fast vid sin varning för att akrylamid i maten kan innebära en förhöjd cancerrisk trots att ingen av fem uppföljningsstudier på människor har kunnat påvisa något sådant samband.

I en nypublicerad studie från Karolinska institutet i Solna har 61 000 medelålders och äldre kvinnor från Uppsala och Västmanlands län svarat på en enkät där de uppgett vad de äter och dricker.

”Olyckligt basera varning på djurförsök”
Forskarnas slutsats är att den mängd akrylamid kvinnorna får i sig genom maten inte leder till någon ökad risk för cancer i tjocktarmen och ändtarmen.

Hans Olov Adami, professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet i Solna är en av forskarna bakom studien. Han tycker att det är olyckligt att akrylamidvarningen från Livsmedelsverket baseras på resultat från djurförsök.

– Människor beter sig annorlunda än djur, och ofta är de doser man tillför djur i sådana här experiment skyhöga jämfört med vad vanliga människor får i sig.

Även Världshälsoorganisationen WHO har valt att stå fast vid att akrylamid i mat kan innebära en förhöjd risk för cancer, även här baseras varningen på djurförsök

”Ingenting att oroa sig för”
Hans Olov Adami tycker att människor hellre borde tänka på att röra sig mer och sluta röka, än att oroa sig över akrylamid

– Jag tycker inte att människor i allmänhet har någon anledning att oroa sig för akrylamid och cancer.

Är du orolig för akrylamid i maten du äter?

– Nej, säger han.

Helena Edström
helena.edstrom@sr.se