pisa

Direktrapport: Nu presenteras Pisa-resultaten

 • Idag presenteras resultaten från Pisa (Program for International Student Assessment).
 • Pisa är en kunskapsmätning bland 15-åriga skolelever som genomförs vart tredje år.
 • Eleverna testas i läsförståelse, matematik och naturvetenskap.
 • I Pisa 2015 är naturvetenskap huvudämnet.
 • I senaste mätningen, Pisa 2012, försämrades svenska elevers resultat kraftigt jämfört med Pisa 2009.

BengtHansell: Spännande idag ! Visar skolmätningen #PISA uppåt, eller bara minskat ras? Snackar upp @sr_ekot livesändning ca 7 min i 11 - om en halvtimme

10:20, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: Hej och välkomna till Ekots direktrapportering.

Klockan 11 kommer resultaten från 2015-års PISA-undersökning att presenteras. Hur går det för de svenska eleverna? Det får ni reda på här, eller om ni föredrar att lyssna kan ni hitta vår extrasändning här ovanför eller i er SR-app.

10:45, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: För tre år sedan presenterades den förra PISA-undersökningen. Sveriges resultat var usla och en stor debatt kring skolan blossade upp.

10:55, 6 December 201610:57, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: Förra veckan presenterades resultat från en annan undersökning av elevers kunskaper: Timms.

I den undersökningen gick det bättre för de svenska eleverna.

11:00, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: Trendbrott för Sverige i Pisa-mätningen. För första gången sjunker inte resultaten för svenska 15-åringar.

11:00, 6 December 2016


Mellan 2009 och 2012 talades det om en Pisachock, säger Skolverkets vikarierande generaldirektör Mikael Halápi. Sverige var det land som sjönk mest mellan 2009 och 2012 i PISA-resultaten.

Mellan 2009 och 2012 talades det om en Pisachock, säger Skolverkets vikarierande generaldirektör Mikael Halápi. Sverige var det land som sjönk mest mellan 2009 och 2012 i PISA-resultaten.

11:02, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: I Pisa-mätningen som utfördes förra året och som presenteras idag går det bättre för Sverige än vad det har gjort förut.

Förra gången PISA-mätningen gjordes 2012 låg Sverige under genomsnittet för de medverkande OECD-länderna i samtliga ämnen som mäts men i den mätning som presenteras idag ligger Sverige på genomsnittet eller över genomsnittet.

11:04, 6 December 2016


OECD menar att naturvetenskap är viktigare än någonsin. För årets PISA-undersökning är just naturvetenskap huvudområde. OECD menar att det är oerhört viktigt, oavsett framtidsplaner, att elever kan granska och ta till sig information om teknik och klimat.

OECD menar att naturvetenskap är viktigare än någonsin. För årets PISA-undersökning är just naturvetenskap huvudområde. OECD menar att det är oerhört viktigt, oavsett framtidsplaner, att elever kan granska och ta till sig information om teknik och klimat.

11:06, 6 December 2016


Såhär ser utvecklingen ut för de svenska eleverna. Kurvan går alltså uppåt i naturvetenskap.

Såhär ser utvecklingen ut för de svenska eleverna. Kurvan går alltså uppåt i naturvetenskap.

11:08, 6 December 2016


Läsförståelse då? Även där går kurvan för de svenska eleverna uppåt. Resultaten är fortfarande sämre än 2000 och 2003, men likvärdigt med 2009 och bättre än 2012. Här presterar Sverige över OECD-genomsnittet.

Läsförståelse då? Även där går kurvan för de svenska eleverna uppåt. Resultaten är fortfarande sämre än 2000 och 2003, men likvärdigt med 2009 och bättre än 2012. Här presterar Sverige över OECD-genomsnittet.

11:10, 6 December 2016


Och såhär ser det ut när det gäller matematikresultaten. Eleverna presterar bättre än 2012 och 2009, men sämre än 2006 och 2003.

Och såhär ser det ut när det gäller matematikresultaten. Eleverna presterar bättre än 2012 och 2009, men sämre än 2006 och 2003.

11:12, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: Naturvetenskap:
2015: 493 poäng
2012: 484 poäng.
Ökningen mellan åren är för liten för att vara statistiskt säkerställd.
2015 års resultat innebär att Sverige ligger på genomsnittet.

Läsförståelse:
2015: 500 poäng
2012: 483 poäng
Sverige ligger över genomsnittet bland OECD-länderna.

Matematik:
2015: 494 poäng
2012: 478 poäng
2015 års resultat innebär att svenska elever ligger på genomsnittet bland OECD-länder.
Det går alltså bättre för Sverige i samtliga ämnen sedan 2012 men det är fortfarande långt kvar till resultaten i början av 2000-talet.

11:16, 6 December 2016


Utbildnings- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) gläds på sitt Twitterkonto över de positiva resultaten från den senaste PISA-undersökningen.

Utbildnings- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) gläds på sitt Twitterkonto över de positiva resultaten från den senaste PISA-undersökningen.

11:18, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: Precis som i undersökningen Timss, som också mäter elevers kunskaper, tas vissa andra faktorer i beaktning när PISA-proven genomförs.

Förra veckan presenterades resultaten för Timss. Där drogs slutsatsen att skillnader i skolan ökar.

Nu kommer PISA fram till samma resultat:
Likvärdigheten i svensk skola minskar. Skillnaderna ökar mellan elever med bättre socioekonomiska förutsättningar än de med sämre. Den skillnaden är större än i genomsnittet inom OECD.

11:22, 6 December 2016


Jan Björklund, Liberalernas partiledare och tidigare skolminister, uttrycker också glädje över PISA-resultaten.

Jan Björklund, Liberalernas partiledare och tidigare skolminister, uttrycker också glädje över PISA-resultaten.

11:24, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) kallar Pisa-resultatet för ett styrkebesked för Sveriges lärare och elever.

I ett pressmeddelande kommenterar Fridolin resultatet såhär:

"Hårt arbete gör skillnad, det vet man i klassrummen och det bevisas nu i förbättrad behörighet från nian och bättre resultat i två oberoende kunskapsmätningar".

11:25, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) pekar dock på att klyftorna samtidigt växer.

Fridolin kommenterar den växande ojämlikheten i ett pressmeddelande:

"Dina uppväxtförhållanden påverkar nu dina resultat mer i Sverige än i många andra OECD-länder. Det ska vi aldrig acceptera".

11:27, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: De socioekonomiska förutsättningarna mäts via en enkät.

Eleverna får svara på frågor om hur många böcker som finns i hemmet, om föräldrarnas utbildningsnivå och om de har ett eget rum med studieplats.

11:29, 6 December 201611:35, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: - Pisa 2015 visar ett tydligt trendbrott med resultatförbättringar. Det är för tidigt att säga om det också är början på en uppåtgående trend. Det vet vi först 2018, säger Mikael Halápi, vikarierande generaldirektör på Skolverket.

11:37, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: - Ska 2015 bara bli ett hack i kurvan eller är det början på en långsiktig positiv utveckling? Avgörandet ligger i våra egna händer. Vi får absolut inte slå oss till ro med de resultat vi ser idag. Det är en lång väg tillbaka till de nivåer vi nådde i de första PISA-mätningarna år 2000. Ett hårt arbete väntar, säger Mikael Halápi, vikarierande generaldirektör på Skolverket.

11:40, 6 December 201611:41, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: Elever i fristående skolor presterar bättre än elever i kommunala skolor. Men på pressträffen understryker presentatörerna att det beror på det är en annan demografisk grupp som söker sig till fristående skolor. Elever i fristående skolor ofta kommer från bättre socioekonomiska förhållanden och det är i genomsnitt färre utlandsfödda.

11:46, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: - Jag är inte alls förvånad. Det har ju skett väldigt många förändringar av skolan om man backar åtta till tio år. Det tar ju väldigt lång tid att förändra sklan med läroplaner och så vidare. Men i och med att resultaten från Timss förra veckan gav positiva besked så var det här inte så förvånande, säger Bengt Hansell, reporter på Ekot som har bevakat skolfrågor i många år.

11:49, 6 December 2016


Vad är det för frågor som eleverna har fått svara på? Det här är ett exempel på en fråga från PISA-rapporten.

Vad är det för frågor som eleverna har fått svara på? Det här är ett exempel på en fråga från PISA-rapporten.

11:50, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: Nu får vi en kommentar från Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin.

"Vilket enormt styrkebesked det här är för elever, rektorer och lärare som har jobbat så hårt."

11:52, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: - Hur pass avgörande är det här trendbrottet? frågar Erika Mårtensson, programledaren för Ekotslivesändning.

- Det är såklart oerhört glädjande att vi inte fortsätter att falla i resultat. Men ska vi komma upp i de resultat som vi haft tidigare och som våra elever förtjänar, då har vi en stor utmaning. Vi måste stoppa ojämlikheten för våra elever, säger Gustav Fridolin, utbildningsminister, och menar att Sverige är sämre än många av de övriga OECD-länderna på att tillhandahålla en jämlik skola för eleverna.

11:55, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: - Vem ska ta åt sig äran för det här resultatet, din regering eller den förra regeringen?

- Ingendera. Det är lärare, rektorer och elever, säger Gustav Fridolin, utbildningsminister.

11:57, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: - Vi ser att staten engagerar sig mer i skolan och på sikt tror vi att det kommer att ge effekt, säger Svante Tideman, förste vice förbundsordförande Lärarnas Riksförbund.

11:59, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: PISA-resultaten från 2012 var bottenlåga. Många oroades över vad eleverna lärde sig i den svenska skolan.

- Det var verkligen väckarklockan som fick hela svenska folket att vakna, säger Svante Tideman, förste vice förbundsordförande Lärarnas Riksförbund.

12:02, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: Resultaten höjs, men skillnaderna i svensk skola blir allt större. Många uttrycker sin oro för det och vill se konstruktiva lösningar.

- Vi behöver svenska partier som enas om en långsiktig utbildningspolitik, säger Johanna Jaara Åstrand som är ordförande i Lärarförbundet.

12:04, 6 December 2016


Här är ytterligare ett exempel på en fråga som de 15-åriga eleverna som genomförde PISA-testen fick svara på.

Här är ytterligare ett exempel på en fråga som de 15-åriga eleverna som genomförde PISA-testen fick svara på.

12:05, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: På sociala medier är tillropen glada. Men många poängterar också att vi måste blicka framåt och att vi inte bör vara nöjda med att vara genomsnittliga.

12:06, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: Med det här sätter vi punkt för den här direktrapporten, och även för sändningen i FM.

Tack för att ni har hängt med.

Klockan 13 kommer utbildningsminister att Gustav Fridolin (MP) att hålla en presskonferens och i timmes därpå, 14, kommer Jan Björklund, Liberalernas partiledare och tidigare skolminister, att hålla en pressträff. Givetvis kommer vi att rapportera vad som sägs. Stay tuned!

12:11, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: Hej!

Nu är vi tillbaka. Alldeles strax börjar en pressträff med utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) med anledning av PISA-resultaten. Följ vad ministern säger här, eller lyssna på vår sändning som pågår parallellt. Den hittar ni här ovanför eller i er SR-app.

13:01, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: - Det finns inga genvägar. Det är hårt arbete och hårt arbete igen, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

13:02, 6 December 2016


- Vi ligger på eller över OECD-genomsnittet. Ett styrkebesked av Sveriges elever, rektorer och lärare, säger Gustav Fridolin, utbildningsminister.

- Vi ligger på eller över OECD-genomsnittet. Ett styrkebesked av Sveriges elever, rektorer och lärare, säger Gustav Fridolin, utbildningsminister.

13:03, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: Det största hindret finns på systemnivå, menar utbildningsministern. Och hindret är:

Ojämlikhet.

5 av 7 indikatorer på ojämlikhet ökar, enligt PISA-resultaten. Sverige är nu ett genomsnittligt OECD-land när det kommer till ojämlikhet i skolan. Det är en stor förändring sedan mätningarna började, då Sverige var bland de främsta länderna på att kunna tillhandahålla eleverna en jämlik skolgång.

13:06, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: - Det får vi aldrig acceptera, säger Gustav Fridolin (MP).

13:07, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: Nu vill utbildningsministern och regeringen genomföra förändringar för att se att elevernas resultat fortsätter att öka:

 • Riktar statliga resurser till de skolor som behöver det mest.
 • Staten går in och jobbar aktivt med skolutveckling på skolor som har problem och svaga resultat.

13:10, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: De resultat som presenterats idag är från prov som elever genomförde under våren 2015. Lite fakta om PISA 2015:

 • Totalt deltog 72 länder eller regioner, däribland alla 35 OECD-länder.
 • Ungefär 540 000 15-åriga elever testades totalt.
 • I Sverige deltog nästan 5500 elever från 202 skolor.
 • De flesta eleverna gick i grundskolans årskurs nio.
 • PISA har tidigare genomförts år 2000, 2003, 2006, 2009 och 2012.

13:12, 6 December 2016

sr_ekot: JUST NU: Hör utbildningsminister Gustav Fridolins presskonferens med kommentar av Ekots @TomasRamberg… https://t.co/rQxWgPCsMP

13:13, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: - Det är vad du gör i skolan som ska avgöra din framtid, inte vilket hem du växer upp i. Där har vi varit, det var den svenska skolans själ, men där är vi inte längre. Och det ska vi återbygga, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

13:15, 6 December 2016


Under pressträffen som utbildningsminister Gustav Fridolin håller i detta nu visas den här powerpoint-sliden upp. Punkterna som listas är regeringens viktigaste fokus för att kunna nå bättre skola och bättre skolresultat.

Under pressträffen som utbildningsminister Gustav Fridolin håller i detta nu visas den här powerpoint-sliden upp. Punkterna som listas är regeringens viktigaste fokus för att kunna nå bättre skola och bättre skolresultat.

13:19, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: Nu kommer Tomas Ramberg, Ekots inrikespolitiske kommentator, alldeles strax att ge analyser på vad utbildningsministern sa om PISA-resultaten.

13:24, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: Kan någon regering ta åt sig äran för att svenska elever presterar bättre i PISA-undersökningen?

- Det är iallafall inte möjligt för regeringen, med någon vetenskaplig heder i behåll, att hävda att det är deras förtjänst att resultaten i några ämnen går uppåt. När mätningarna gjordes hade Gustav Fridolin knappt börjat arbeta, säger Tomas Ramberg.

13:27, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: Tomas Ramberg, Ekots inrikespolitiska kommentator, tror att PISA-resultaten kommer att ge argument för landets politiker. Och det har redan börjat.

Till exempel har rödgröna partier tagit fasta på att PISA slagit fast att den svenska skolan blir allt mer ojämlikhet. På 15 år har den svenska skolan gått från att vara en av de mest jämlika till att ligga på en nivå som är genomsnittlig för OECD-länderna.

13:30, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: - Flyktingvågen för 2015 syns inte i den här mätningen utan kommer inte att synas förrän i nästa mätning, säger Ekots inrikespolitiska kommentator Tomas Ramberg.

13:31, 6 December 2016


Bengt Hansell, Ekots reporter som har bevakat skolfrågor i många år, ställer en fråga till utbildningsministern Gustav Fridolin (MP). Det här är skärmdumpar från en film som publicerats på Ekots sociala medierkonton. Om ni vill se hela videoklippet ska ni kolla in Ekot på Facebook eller Twitter.

Bengt Hansell, Ekots reporter som har bevakat skolfrågor i många år, ställer en fråga till utbildningsministern Gustav Fridolin (MP). Det här är skärmdumpar från en film som publicerats på Ekots sociala medierkonton. Om ni vill se hela videoklippet ska ni kolla in Ekot på Facebook eller Twitter.

13:36, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: Fridolin har gett många kommentarer om vilka åtgärder som ska genomföras och vilka reformer som bör införas. Men hans makt kanske inte är så stor. Det är kommuner som bestämmer vilka lärare som anställs och i mångt och mycket är det andra än politiker som rår för hur skolan sköts. När Jan Björklund var skolminister blev han så frustrerad över hur olika kommuner var olika bra på att genomföra reformer som han hade förordnat att Björklund tillslut föreslog att förstatliga skolan. Och nu vill många partiet se att skolan förstatligas, reflekterar Bengt Hansell, Ekots reporter som har bevakat skolfrågor i många år.

13:43, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: Men hur låter det på skolorna? Vad är reaktionerna bland lärare och elever?

Dan Andersson är lärare på Stenbocksskolan i Ulricehamn och han säger såhär:

- Det är glädjande naturligtvis att det går uppåt. Sen har vi ju en bit kvar tillbaka till 2000-siffrorna. Men det som är positivt är att det verkar vara en trend som visar att vi är på rätt väg, förhoppningsvis, så att det inte bara blir ett hack i mätresultatet.

13:46, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: Ekots reporter Joel Wendle frågade elever på Stenbocksskolan vad de tycker är viktigast för att de ska kunna gå ut nian med bra betyg:

- Att lärarna hjälper till med det man har svårt för, och då krävs det ju fler lärare. Det är bättre om de har fler vikarier så att de kan hoppa in när någon blir sjuk, så att inte lektionerna blir inställda, säger Tova Strömbom, elev i 7e klass på Stenbocksskolan i Ulricehamn.
- Händer det ibland att lektionerna blir inställda?
- Ja.

13:49, 6 December 2016

Sara Sundberg, Ekot: Nu kommer den här direktrapporten att avslutas. Tack för att ni har hängt med.

13:49, 6 December 2016

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".