Nytt nationellt centrum för utsatta barn

1:52 min

Sverige har i dag fått ett nytt nationellt centrum för kunskap om våld och andra övergrepp mot barn, kallat Barnafrid.

Inför 400 personer från rättsväsende, vård, och offentlig verksamhet som arbetar med barn öppnades centret i Linköping.

Den viktigaste uppgiften för verksamheten är att arbeta för att barn som drabbas av våld och övergrepp nu måste få mer jämlika stödinsatser i hela Sverige.

– Det är en ojämn fördelning i Sverige, på så sätt att relativt få barn får hjälp efter det att de varit utsatta för våld eller andra typer av övergrepp, säger Carl-Göran Svedin, professor i barnpsykiatri och ordförande för Barnafrid. 

Han fortsätter.

– Barn har rätt enligt barnkonventionen att bli bedömda. De har rätt om de har behov att få kris och stödintervention, men också, mera långvarig behandling. Det sker bara på ett fåtal ställen i Sverige.