Hårda anti-terrorlagar att vänta i Sverige

Det är rimligt att polisen tillåts avlyssna, övervaka eller göra husrannsakan även hos personer som inte är misstänkta för brott, tycker justitieminister Thomas Bodström. Motiveringen är att det behövs för att bekämpa terrorism.

– Det kan till exempel handla om att man får information från andra länder om att det finns personer som kommit till Sverige för att planera ett terroristattentat, men man har inte någon konkret misstanke om ett var attentatet planeras. Då är det viktigt att vi kan få mer information, även om det inte finns misstanke om något enskilt brott.

– Det är acceptabelt för att det handlar om att rädda människors liv, säger Thomas Bodström.

Ökade befogengeter åt polisen
Regeringen överväger just nu ett förslag från förra vice riksåklagaren Solveig Riberdahl om att ge polisen större befogenheter att använda så kallade hemliga tvångsmedel för att förhindra särskilt allvarliga brott.

Regeringen tycker att polisen ska kunna ingripa preventivt, innan ett brott är begånget, och vill ha förslag på hur det ska regleras.

I dag krävs misstanke om brott eller förberedelse till brott för att polisen ska kunna använda de hemliga tvångsmedel som till exempel telefonavlyssning, kameraövervakning eller husrannsakan.

För telefonavlyssning, till exempel, krävs att det misstänkta brottet ger minst två års fängelse.

Större möjligheter till husrannsakan
Enligt det förslag som Solveig Riberdahl lämnat och som nu är på remiss, skulle polisen kunna använda sig av tvångsåtgärdernas möjligheter att skaffa information, även när det inte finns konkreta, underbyggda misstankar om att ett visst brott kommer att begås.

Polisen skulle till exempel kunna genomföra en husrannsakan utan att informera om den varken före eller efter, eller tala om vad den vill lägga beslag på eller varför och hos en person som inte är misstänkt för något brott.

– Det är ett av de förslag som finns med som vi ännu inte kan ta ställning till. Men det jag redan nu kan säga är att vi behöver ge polis och säkerhetspolis möjligheter att agera i förväg. Hur långt vi ska gå i de olika förslagen, det får vi återkomma till, säger Thomas Bodström.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se