Sverige kan få höjd EU-avgift

EU:s finansministerråd har på fredagen börjat sitt arbete med EU:s budget för 2006. EU:s budget kommer sannolikt att växa mer än Sverige hade önskat.

– Tyvärr är det inte ovanligt. Vi tillhör tillsammans med några andra länder de som är budgetrestriktiva. Vi har två utgångspunkter. Dels tycker vi att kostnaderna är för stora, dels att de används på ett felaktigt sätt, säger sekreterare Sten Olsson, Sveriges representant i rådsmötet.

Försökt hålla nere EU:s uppgifter
På fredagen tog Europas finansministrar ett första beslut om EU:s budget för nästa år. Liksom i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget, som havererade i juni, så har Sverige försökt hålla nere EU:s utgifter.

Men förhandlingsklimatet har varit kärvt, berättar Sten Olsson. För få länder har varit på samma linje, så de svenska förhandlarna har fått gå med på ett kompromissförslag som innebär att EU:s åtaganden 2006 växer med 3,65 procent i jämförelse med i år, till 121 miljarder euro.

Bantad version
Den budget som medlemsländernas ministrar nu antagit är en bantad version av det förslag som tjänstemännen i Europakommissionen skrivit.

I jämförelse med kommissionen vill ministerrådet minska stimulansinsatserna av EU:s ekonomi och arbetsmarknad med en halv miljard euro.

Rådet vill att stöd till tsunamins offer ska betalas ur EU:s biståndsstöd i stället för av nya anslag.

Rådet vill också att tre procent av stödet till Europas jordbrukare i stället ska gå till landsbygdsutveckling.

Hoppas på stramare budget
Nu ska ministerrådets budgetförslag behandlas av Europaparlamentet. Sedan ska budgeten gå samma vända en gång till.

Både kommissionen och parlamentet brukar vilja ha en betydligt större budget än finansministrarna.

Men Sten Olsson hoppas ändå att Sverige ska kunna få stöd för en stramare budget, annars kan det kosta.

– Det finns en stor risk att budgetförslaget innebär att vi kommer få betala mer i EU-avgift 2006. Det understryker ytterligare att vi når fram till et bra resultat när det gäller långtidsbudgeten, säger statssekreterare Sten Olsson.

Kristoffer Morén
kristoffer.moren@sr.se