Teknik värdefull i kampen mot terrordåd

Självmordsbombarna i London fastnade på det omfattande kameraövervakningssystemet. Modern teknik skulle kunna göra mycket mer både för att spana och avstyra terrordåd, men också för att samordna räddningsinsatser.

Inom försvarsindustrin finns teknologin och svenska Saab är ett företag som vill vara med och bygga terrorsäkerhet.

– Tekniken i dag förmår ju mycket mer. Vi kan koppla ihop system och ha övervakning på ett helt annat sätt än man hade möjlighet till bara för 10-20 år sedan, säger Jan Nygren, vice vd på Saab.

Bara början på elektroniskt krig
Kameraövervakning och att Sverige och Storbritannien driver på inom EU för att lagra e-post och mobiltelefonsamtal är bara början på det elektroniska kriget mot terrorismen. I försvarsindustrins arsenal finns det både det ena och andra som går att använda.

Antikrocksystem för flygplan som gör det omöjligt att flygplan flyger in i varandra kan också programmeras så att det inte går att utföra terrordåd som dem från 11 september 2001.

När någon försöker krocka ett flygplan mot en skyskrapa eller i en stad så styr flygplanets styrsystem undan, hur mycket man än drar i styrspaken.

”Näsor” luktar sig till sprängämnen
Det finns sensorer som är ett slags elektroniska näsor som kan känna lukten på sprängmedel, som en bombhund fast elektroniskt. Det kanske snart blir vardag i kollektivtrafiken när det gäller att stoppa självmordsbombare i tunnelbanan.

För att nu inte tala om alla sätt att identifiera och spåra flygplan, fartyg och fordon samt möjligheter att samordna och dirigera polis och räddningsstyrkor.

Balansgång mellan militärt och civilt
Inom det militära talar man om informationsöverlägsenhet, att den som har den bättre överblicken vinner kriget. Det är mot det som försvarsindustrin har arbetat i många år.

Men det finns problem med att använda militära lösningar på civila problem, för även terrorister är enligt lagen civila låt vara brottslingar. Jan Nygren som själv har en bakgrund inom politiken är väl medveten om detta.

– Man närmar sig frågor om integritet och andra värden. Det betyder alltså att de två diskussionerna, vad tekniken förmår och kan, och vad man vill utnyttja tekniken till, måste gå hand i hand. Det kanske förs för lite sådan diskussion i dag, jag tror att det är viktigt att den kommer igång, säger Jan Nygren.

Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se