Betesbrist får bönder att söka dispens

Det är akut brist på bete i stora delar av södra Sverige. Därför söker nu Lantbrukarnas riksförbund, LRF, dispens från EU för att få använda mark som ligger i träda som bete för djuren.

– Det man är mest orolig för, det är betet. När det är brunt överallt undrar man var det ska leda. Det finns ju knappt något att äta, säger Lars Göransson.

På många håll akut
Bristen på bete i södra Sverige är akut i många områden. Andraskörden är på många håll helt förstörd och vinterfodret till kreaturen är i fara.

Regnet som dragit in över Sverige i slutet av veckan är alldeles för lite för att kompensera för torkan och dessutom kommer det för sent, menar bönderna.

Men det är inte bara torkan som är orsak till betesbristen. Även den stormfällda skogen har förstört staketen runt många vallar och bönderna kan därför inte släppa djuren där, säger Ann-Chatrine Carlsson på LRF sydost.

– Det ligger väldigt mycket stängsel under skog som inte är uppredd, men även om man har hunnit reda upp skogen är det inte säkert att man hunnit sätta upp stängsel så man kan släppa ut djuren. Då får man släppa djuren på det man skulle ha skördat på istället, säger Ann-Chatrine Carlsson.

Söker dispens för bete
Problemen gör nu att LRF på många håll har sökt eller kommer att söka dispens av EU för att få använda mark som ligger i träda till bete. Den marken får inte användas i dag enligt EU-reglerna.

En rundringning som Ekot gjort visar att Skåne, Blekinge, Kronoberg, Kalmar och Jönköpings län vill ha dispens. Det kan även bli fler områden om torkan fortsätter, till exempel i Skaraborg och Halland.

Jordbruksverket ska nu granska ansökan innan den går vidare till EU.

Risk för överproduktion

Risken om man släpper på det här förbudet är att det bli för mycket foder på marknaden och att överproduktionen leder till prisfall, men det tror man inte är ett problem inom LRF.

– Vi har inte någon chans att komma upp till normal skörd i vilket fall som helst. Det är inte så mycket som växer på trädan heller, säger Ann-Chatrine Carlsson på LRF sydost.

Peter Jernberg
peter.jernberg@sr.se