"Svenska kritiken mot G8 missriktad"

Svenska regeringen har visat oro för hur Internationella valutafonden, IMF, påverkas när 50 miljarder kronor som organisationen lånat ut till fattiga länder ska skrivas av. Åsikterna om hur IMF ska hanteras går isär.

G8-ländernas linje har varit att IMF ska klara sig själv och inte få någon ekonomisk ersättning.

Svenska regeringen tillsammans med ytterligare 37 mindre länder tycker däremot att en eventuell ersättning till IMF från världens rika länder borde diskuteras åtminstone.

– Nu när Sverige för en gångs skull har en avvikande uppfattning från världens större länder, så är det en som går åt fel håll, säger Kenneth Hermele, ekonom på biståndsorganisationen Forum Syd.

– Om en institution som Internationella valutafonden, som lånar ut pengar på lösa boliner och ställer missriktade krav på de länderna att föra en viss bestämd ekonomisk politik, ska hållas skadeslös när det visar sig att länderna inte kan betala sina skulder, vill jag hellre se att institutioner, banker och kreditgivare tar ansvar för sin egen politik.

– Det kan de bara tvingas göra om de får betala skuldlättnad utifrån sina egna resurser. Det har G8 krävt när det gäller valutafonden, och det är ett bra krav, säger Kenneth Hermele.

Om du fick bestämma, vad skulle hända med IMF?

– Då skulle IMF bli det IMF var tänkt att vara från början, nämligen en institution som bidrog till stabilitet i världsekonomin. Det var därför IMF skapades för 60 år sedan.

– Under de senaste 20--25 åren har vi sett att IMF istället är en institution som bidrar till att skapa instabilitet och försvåra ekonomisk återhämtning, inte bara för de fattigaste, utan för många medelinkomstländer också.

– Om IMF fick en mindre viktig roll i världsekonomin så skulle det vara ett steg i rätt riktning, säger Kenneth Hermele på Forum Syd.

Claes Aronsson
claes.aronsson@sr.se