Rysk tillväxt mattas i väntan på reformer

Den ryska börsen når rekordnoteringar och ekonomin drivs på av oljepriset. Men det finns tecken på att tillväxten håller på att mattas av.

Utvecklingen på den ryska börsen har varit en av de starkaste i världen de senaste åren. Men nu verkar tillväxten mattas av.

Jan Leijonhielm från Totalförsvarets forskningsinstitut tror att den ryska ekonomin är en bubbla som snart kommer att spricka.

– Vi hävdar att mycket av det man ser i form av siffror på tillväxt och Moskvaboom bara är en ytlig tillväxt. Man bortser från den mer allvarliga effekten av riskutveckling, säger han.

Högre inflation än målet
Allt fler analytiker tror att den ryska ekonomin är på väg att få problem. Statsekonomin går sämre och industrisektorns tillväxt har blivit svagare.

Dessutom blir inflationen i Ryssland allt högre. Den ligger snart på nästan 13 procent vilket är långt över Putins mål på 10 procent.

Olje- och gasinkomsterna är en stor och viktig inkomstkälla för Ryssland, men den skapar få jobb och satsningen på oljan har gjort att annan exportindustri har fått stå åt sidan.

Så samtidigt som det finns ungefär 30 oljemiljardärer i Ryssland, bor över 20 miljoner ryssar under fattigdomsstrecket.

”Måste bli mer företagsvänligt”
Marcus Svedberg är chefsanalytiker vid Handelshögskolans Östekonomiska institut delar FOI:s oro, och tycker att reformerna av den ryska ekonomin måste snabbas upp och landet bli mer företagsvänligt.

– Man har inte lyckats genomföra de här marknadsreformerna. Man har inte lyckats få fram en tillväxt bland små och medelstora företag. Man har inte lyckats få igång tillväxten i andra sektorer, som till exempel skogsindustrin.

Vilka typer av reformer tror du att de här blivande företagen efterfrågar?

– Olika typer av administrativa reformer som inspektioner, att få licenser, att kunna få krediter för att växa. Det handlar också om kampen mot korruptionen. Det är ju framför allt något som slår hårt mot småföretag och utländska företag, säger Marcus Svedberg.

Johanna Petersson
johanna.petersson@sr.se