Avtal om vapenvila i Aceh

Den snart trettioåriga konflikten i Aceh-provinsen i Indonesien ser nu ut att vara över. På söndagen kom besked från Helsingfors, där företrädare för GAM-gerillan i Aceh och den indonesiska regeringen förhandlat, att man kommit överens om ett utkast till ett fredsavtal, som ska undertecknas formellt om en månad.

In i det sista var det oklart om det skulle bli en uppgörelse mellan rebellerna och den indonesiska regeringen.

GAM-rebellernas krav om att få bilda ett lokalt politiskt parti i Aceh, ett villkor för att ge upp det historiska kravet på självständighet, kunde inte accepteras av regeringssidan efter som det sades vara oförenligt med författningen.

Nådde kompromiss
Till slut, på söndagsförmiddagen, lyckades parterna åstadkomma en kompromiss, genom att välja formuleringar som båda sidor kunde godta.

Hur uppgörelsen ser ut i detalj är ännu inte offentligt, men där ingår alltså frågan om GAM-rebellernas politiska representation, liksom om hur självstyret ska ska organiseras, mänskliga rättigheter, amnesti samt avväpning av gerillan.

EU ska delta som fredsövervakare.

Hårt drabbat av tsunamin
Förhandlingarna mellan GAM-rebellerna och den indonesiska regeringen inleddes efter flodvågskatastrofen i julas där Aceh-provinsen drabbades allra hårdast.

Omkring 170 000 människor omkom eller försvann i vågorna som sköljde flera kilometer in över land.

Fredsuppgörelsen på söndagen beskrevs som ett historiskt ögonblick av Indonesiens informationsminister Sofyan Djalil, som pekade på dess betydelse för att underlätta återuppbyggnadsarbetet efter tsunamin.

Om fredsavtalet efterlevs skulle det också innebära slutet för en lång och ofta blodig historia av uppror mot den indonesiska regimen och det holländska kolonialstyret dessförinnan.

Trettioårig konflikt
Den senaste konflikten i Aceh, som nu alltså tycks vara över, har pågått i närmare trettio år och kostat mellan 12 000 och 15 000 människor livet.

Den 15 augusti ska fredsavtalet undertecknas formellt i Helsingfors.

Olle Hägg, Bangkok
olle.hagg@sr.se