Lågt betyg för kommunal assistanstjänst

Kommunerna måste bli betydligt bättre på att uppfylla assistansreformens intentioner, anser en statlig utredning som redovisas på DN Debatt av Assistanskommitténs ordförande Jan Andersson.

Mest nöjda med sina personliga assistenter är de som anlitar kooperativa eller privata bolag. Andelen som anlitar kommunernas tjänster har stadigt minskat från 70 till 60 procent under en tioårsperiod.

I undersökningen har 900 funktionshindrade tillfrågats om sina erfarenheter av personlig assistans.