Behovet av psykhjälp ökar efter stormen

Stormen i januari har satt spår inte bara i naturen utan också i många markägares psyke. På de psykiatriska mottagningarna i Jönköpings- och Kronobergs län ökar nu antalet människor som behöver hjälp med upplevelserna från stormen.

– Det är inte i någon enormt stor utsträckning men vi har flera patienter som har sökt för att de har blivit drabbade av stormen. Ibland är det en del av orsaken till att man söker och några gånger har det varit den dominerande, säger David Rydin, biträdande verksamhetschef på psykiatriska kliniken på Värnamo sjukhus.

På vilket sätt mår de dåligt?

– För många är det ett livsverk som har gått till spillo. Det är något som man har jobbat med som är kärt och som under en natt till stora delar kan ha försvunnit.

Tydlig tendens
Exakt hur många som sökt hjälp på psykiatrin efter stormen går inte att säga, men tendensen är ändå tydlig, säger David Rydin – ett förstört livsverk sätter djupa spår.

För en del kom den psykiska krisen omedelbart efter stormen i början av januari, för andra kan det ta tid innan insikten om vad man förlorat sjunker in.

David Rydin tror också att långt i från alla som mår dåligt vänder sig till psykiatrin. Många har säkert hört av sig till primärvården, säger han.

Varnade för självmord
Men en del söker kanske aldrig hjälp. Organisationen LRF gick i vintras ut och varnade för att det skulle följa många självmord i stormens spår. Men David Rydin har svårt att säga om det stämmer.

– Jag vet att det under våren har förekommit uppgifter om det här i vårt område men det är inget som jag kan säga med säkerhet. Men det förefaller inte helt otroligt att det kan vara så, säger han.

Många markägare är män och det i sig är ett problem i sammanhanget, säger David Rydin.

– De flesta som söker psykiatrisk hjälp av något slag är kvinnor, kanske 70 procent. Kvinnor har lättare för att be om hjälp och har lättare att prata om sina känslomässiga problem, säger David Rydin, biträdande verksamhetschef på psykiatriska kliniken på Värnamo sjukhus.

Maria Rymell, Jönköping
maria.rymell@sr.se