"Dagens radio-och tv-avgift måste ersättas"

1:20 min

Regeringen beslutade under tisdagen att tillsätta en utredning om framtida finansiering av Public Service.

Kulturminister Alice Bah Kuhnke vill att utredningen tar fram ett nytt långsiktigt och hållbart sätt att få in pengar till Sveriges Radio, Sveriges Television och Utbildningsradion. Dagens radio- och tv-avgift måste ersättas säger, Alice Bah Kuhnke.

– Den långsiktiga finansieringen av Public Servicebolagen behöver vara just långsiktig och behöver ta hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen.

Det blir en parlamentarisk utredning som utses av Riksdagen som ska utreda ett nytt sätt att finansiera public service-bolagen.

Nuvarande radio och tv-avgiften som bygger på innehav av tv-apparat ska ersättas. I huvudsak tre olika modeller nämns. Att fortsätta på nuvarande sätt men att fler apparater ska räknas som avgiftspliktiga, till exempel datorer och telefoner.

Ett annat sätt är att varje hushåll betalar en avgift och det tredje sättet är att ta ut en avgift av alla på motsvarande sätt som begravningsavgiften.

Mediautredningens förslag som kom nyligen om att bland annat ta pengar från Public Service och ge till andra medier kommer inte att bli verklighet, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke. Det är något som Sveriges Radios vd Cilla Benkö välkomnar.

– Det är bra att man slår fast att det ska vara en stabil avgift på lång sikt och att den ska vara oberoende att insamlandet ska ligga utanför statsbudgeten och att det enbart ska omfatta radio och tv i allmänhetens tjänst, det vill säga Utbildningsradion, Sveriges Television och Sveriges Radio.