Dödsmisshandel kan ge långa straff

Sex till åtta år för mord. Det yrkar åklagare Ann-Marie Bergström för de tre unga män som åtalats för dödmisshandeln av 29-årige Marcus Gabrielsen på Kungsgatan i Stockholm i början av maj.

– När man jagar en person på det sättet, och sedan slår in honom i väggen, och sedan, när han ramlar ihop och man fortsätter misshandla honom - då är man likgiltig inför effekten. Och det är att han kan avlida av skadorna, säger åklagare Ann-Marie Bergström.

Likgiltighet
I sin slutplädering menar hon att de tre männen visserligen är unga och att dådet skett i all hast men att de visat en sådan likgiltighet inför sitt offer att det krävs ett längre straff:

Målet baserar sig nästan uteslutande på vittnesuppgifter och Ann Marie Bergström liknar det vid ett pussel som dels består av ett stort antal vittnen som sett flera personer jaga ikapp, misshandla och sparka den liggande Marcus Gabrielsen.

Men ett flertal av dessa vittnen har samtidigt haft svårt att hundraprocentigt peka ut de åtalade. Marcus Garbrielsens kamrat som också fick ta emot slag kan däremot med säkerhet peka ut en av de tre.

Har erkänt sparkar
Men det handlar också om de åtalades egna uppgifter och medgivanden. En av de tre har erkänt sparkar, men inte mot huvudet.

Slutligen har flera av de åtalades vänner och bekanta vittnat till deras nackdel. Vittnens uppgifter som dock till viss del drogs tillbaka under själva rättegången.

– Det är vittnen som har koppling till de tilltalade. De har uppgett olika uppgifter i samband med förundersökning och under förhandlingen. De som de har uppgett i polisförhör, anser jag är de riktiga. De har sedan ändrat sina uppgifter för att skydda de åtalade, säger åklagare Ann-Marie Bergström.

Rättegången avslutas på tisdagen med försvarets slutplädering.

Håkan Widman
hakan.widman@sr.se