Vattenskoterlag svår att följa upp

Sedan förra sommaren är det återigen tillåtet att köra vattenskoter i Sverige. Fast bara i allmän farled. Överallt annars är det fortfarande förbjudet. Den nya lagen har visat sig vara krånglig och svår att använda i praktiken.

Hittills har ingen kunnat dömas för olovlig körning. Det är till exempel svårt att avgöra vem som är på väg ut till en allmän farled eller inte.

– Ja, det kan vara svårt att säga ibland. Är det så att de säger att de sjösatt sin vattenskoter på ett visst ställe, och har för avsikt att köra till en allmän farled och köra där, så får de göra det. Man kan ju inte misstro folk, om allting, säger Erling Frennheden, sjöpolis i Göteborg.

Allmänna farleder
Ja, man får helt enkelt lita på vad vattenskoterföraren säger, tycker Erling Frennheden, som sitter vid ratten på polisbåt 7050 i Göteborgs hamn.

Eftersom länsstyrelsen i Västra Götaland inte utsett några särskilda områden för vattenskoteråkning är det bara dom allmänna farlederna som gäller - smala rännor som egentligen bara är streck på sjökortet.

Hugo Tiberg är Sveriges ende professor i sjörätt. Han är mycket kritisk till lagstiftningen.

Förordning strider mot EU-rätt
Regeringen vill begränsa den snabba och lätta vattenskoterns användningsområden för att den anses miljöfarlig och störande. Men den svenska vattenskoterförordningen strider mot EU-rätten.

Inom EU skall varor kunna säljas på lika villkor, och det blir förstås svårare att sälja vattenskotrar om det inte går att använda dom som transportmedel.

Och eftersom den svenska vattenskoterförordningen inte är förenlig med EU:s principer, och därför inte kan gälla i domstol, kan vattenskoterförarna lika gärna strunta i lagen, tycker Hugo Tiberg.

Stämd men inte dömd
– Ja, det kan de göra. De blir kanske trakasserade så till vida att de får ett bötesföreläggande om polisen eller kustbevakningen kommer på dem. Men om man inte skriver på det bötesföreläggandet kan man möjligen bli stämd.

Domstolarna har ju sagt nej- det går inte att döma enligt vattenskoterförordningen. Det sa vi också så fort förordningen kom, men det ville ingen lyssna på då.

Så den här lagen är inte mycket värd då?

– Nej, den är inget värd alls, säger Hugo Tiberg, professor i sjörätt.

Andreas Hedberg, Ekot i Göteborg
andreas.hedberg@sr.se