Begagnad dator guldgruva för hackare

Det kan vara riskabelt att lämna vidare sin begagnade dator. Känslig information om till exempel ens internetbank kan lätt återskapas, även om den ska vara raderad.

– Gemene man känner inte till riskerna i någon större utsträckning. Informationen ligger oftast kvar, när man gör sig av med datorn. Det gäller till exempel en hempc, som man lämnar tillbaka till företaget för att den ska säljas vidare, säger Håkan Skyllberg, som är informationssäkerhetsspecialist på konsultbolaget KPMG.

Informationen kvar
En begagnad dator kan vara rena guldgruvan för en illasinnad hacker. För informationen i datorn finns kvar, trots att man använt datorns raderingsfunktion, berättar Håkan Skyllberg.

– Det finns många enkla funktioner i datorn att på ett enkelt sätt radera informationen. Men det man de facto gör är att ta bort innehållsförteckningen, men informationen ligger kvar på hårddisken eller på datorn. Andra människor med ganska ringa kunskaper kan komma åt den här informationen, säger Håkan Skyllberg.

Allt kan återskapas
Privata foton, deklarationen och kanske företagshemligheter för den som jobbat hemifrån, allt kan alltså ganska enkelt återskapas från en begagnad dator.

I vissa fall kan även känslig information om internetbanken spridas om man lämnar ifrån sig en begagnad dator, säger Håkan Skyllberg:

Säkerhetsdosa
– Har man en bank som använder sig av säkerhetsdosa  eller motsvarande lösning, då är man väldigt säker. Är det så att man laddat ner säkerhetsprogram, så kallat mjukt certifikat, så lagras det på hårddisken eller på din dator.

– Raderar man bara då, så kommer den informationen att ligga kvar. Dee enda skyddet man har kvar då mot att någon missbrukar ens bank, det är att man har lagrat sin säkerhetskod på ett bra sätt, fortsätter Håkan Skyllberg.

Håkan Skyllbergs råd för den som lämnar ifrån sig sin dator är att använda speciella raderingsprogram som finns gratis på internet som skriver över gammal information på datorn.

Erik Palm
erik.palm@sr.se