Få utomeuropéer vill bli poliser

Det är fortfarande ytterst få aspiranter med utomeuropéisk bakgrund i den svenska polisutbildningen. Detta trots stora satsningar från Rikspolisstyrelsen.

Det här är ett problem eftersom det gör att den svenska poliskåren inte representerar den svenska befolkningen, säger Marie Andersson på Rikspolisstyrelsen, ansvarig för rekryteringen till polisutbildningen.

– Det som vi saknar mycket är Afrika, till exempel. Där vet vi att vi har haft stor invandring från Somalia, till exempel, men vi har nästan inte några sökande alls.

– Vi har också vissa delar av Sydamerika. Människor därifrån har också funnits i Sverige länge, men bara ett fåtal går utbildningen, säger Marie Andersson.

Fler än tidigare
I höstens antagning till polisutbildningarna i Solna, Umeå och Växjö har 18 procent , drygt 70 personer, av de 408 antagna en annan etnisk och kulturell bakgrund än svensk.

Det är en ökning jämfört med i fjol då 15 procent av de antagna antingen själva är födda utanför Sverige eller har åtminstone en förälder som är det.

Men en överväldigande majoritet av de antagna med en annan bakgrund än svensk är européer. Personer med utomeuropeisk bakgrund lyser med sin frånvaro redan i ansökningarna till polisutbildningen.

Icke representativ poliskår
Marie Andersson anser att det är ett problem att den svenska poliskåren idag inte representerar den svenska befolkningen, eftersom det påverkar verksamheten negativt.

Fler poliser med utomeuropéisk bakgrund skulle till exempel underlätta polisens arbete i invandrartäta områden där svenska inte är det primära språket.

Kulturell förståelse
Dessutom behövs en ökad kulturell förståelse inom poliskåren, anser Marie Andersson. Till exempel anmäls allt fler så kallade hatbrott i Sverige, och majoriteten av de brotten har ett främlingsfientligt motiv. Detta har polisen ofta svårt att upptäcka.

– Där kanske vi kan få hjälp av människor som kommer från en annan kultur, som har den här kännedomen och kanske kan tänka en tanke till. Att här är kanske en annan ingångsvinkel, säger Marie Andersson.

Marknadsföring
Rikspolisstyrelsen kommer nu att fortsätta sin satsning på att marknadsföra polisutbildningen bland utomeuropéiska grupper i Sverige, i tidningsannonser och radioreklam till exempel.

Det viktigaste nu är att få personer med utomeuropéisk bakgrund att överhuvudtaget söka till polisutbildningen, säger Marie Andersson.

Ansökningen viktig
– Man måste nå dem innan man får in dem i processen och antagningen, för där kommer vi att göra allt för att få med dem.

Vi ha dem som sökande för att över huvud taget ha dem att välja bland, säger Marie Andersson på Rikspolisstyrelsen, ansvarig för rekryteringen till polisutbildningen.

Helena Edström
helena.edström@sr.se