Utflyttningen av jobb ser ut att minska

Av alla varsel om uppsägningar är skälet bara en gång av tio att det handlar om nedläggning och flytt till utlandet, då ofta till låglöneländer. Hittills i år ser det ut som om utflyttningen av jobb kanske blir mindre vanlig än året innan. 

Detta enligt siffror som just nu ställs samman av AMS och det statliga institutet för tillväxtpolitiska studier.

Mellan januari och juni i år kom det nästan 31 000 varsel om uppsägningar. Av dem stod nedläggningar inom försvaret för 6 000.

Vanlig rationalisering
Av de återstående varslen är det omkring 2 500 som beror på att jobben kan försvinna från Sverige till utlandet genom nedläggningar. Till exempel i stil med vad Electrolux genomfört vid dammsugarfabriken i Västervik. 

Huvuddelen av alla varsel hänger alltså ihop med vanliga rationaliseringar och högre produktivitet.

Felaktig bild
Någon tendens till att utflyttning av jobb blivit vanligare i år än tidigare finns inte - tvärtom, säger Anne-Christine Strandell, utredare vid Institutet för tillväxtpolitiska studier. Hon tycker att frågan om utflyttning av jobb fått en för stor roll i den näringspolitiska debatten.

– I medierna kan man ibland tro att alla jobb försvinner ut. Det vi vet just nu är att inte omfattningen så stor. Det är samma indikationer som finns i USA och i andra EU-länder. Debatten skiljer sig lite från verkligheten, så som det ser ut just nu. Framtiden är svårare att bedöma.

Men just nu är problemet överbetonat, tycker du?

– Ja, det tycker jag. Men det hindrar ju inte att vi måste se till att vi klarar en internationell konkurrens, ha bra villkor för företagen, och fram för allt klara omställningen där man omstrukturerar, så att folk får nya produktiva jobb.

Enligt Anne-Christine Strandell gäller det också att skilja på jobb, som försvinner från Sverige till utlandet och jobb i utlandet som uppstår genom att svenska företag investerar och expanderar sin verksamhet där. Alltså jobb som aldrig varit föremål för varsel, utan jobb som tillkommer både i höglöne- och låglöneländer. 

Hur hela bilden ser ut kommer samlas i en rapport senare under hösten.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se