Fortsatt sjunkande antal sjukdagar

Antalet sjukdagar bland den arbetsföra befolkningen under en tolvmånadersperiod, det så kallade ohälsotalet, fortsätter att sjunka.

I juni låg ohälsotalet på 42 dagar, enligt Försäkringskassan, vilket var en minskning med 0,9 dagar jämfört med samma månad i fjol.

I verkliga tal innebär det att Försäkringskassan betalar ut sjukersättning för nära fem miljoner färre dagar.

Detta är den åttonde månaden i rad som ohälsotalet minskar.