Försäkringsbolag ser gärna billigare bilreservdelar

EU-kommissionen vill ta bort mönsterskyddet för tillverkare av reservdelar till bilens utsida. Det skulle, enligt kommissionen leda till ökad konkurrens och sänka priserna med upp till tio procent. Bilbranschen är emot förslaget.

Branschen anger som argument att reservdelar som produceras av alternativa tillverkare inte är lika säkra som originaldelarna.

Bengt Nilemo, vd för General Motors i Sverige pekar på krockegenskaperna.

– Vi vet inte vilka krockegenskaper de har vid ett kollisionstillfälle. Det grundar vi på vår egen uppfattning men även försäkringsbolagens uppfattning.

Men försäkringsbolaget Trygg Hansa håller inte med om att säkerhetsrisken är stor om marknaden för reservdelar släpps fri, enligt till förordnad skadechef Krister Berg.

– Det finns inga bevis för att så skulle vara fallet, utan vi har det här på agendan, den frågan är belyst och kommer att beaktas, säger han.

EU-kommissionen har lagt ett förslag om att ta bort det så kallade mönsterskyddet på yttre reservdelar. Skyddet ger till exempel Volvo och Saab ensamrätt att producera reservdelar till sina modeller.

Trots att EU-förslaget skulle kunna ge sänkta priser för konsumenterna så är den svenska regeringen emot förslaget eftersom den vill skydda bilbranschen.

Försäkringsbolagen står för ungefär 80 procent av inköpen av yttre reservdelar till bilar i Sverige. Och på Trygg Hansa är man för ett borttagande av mönsterskyddet. Det skulle kunna ge billigare bilförsäkringar.

– Släpper man på mönsterskyddet så stärker man konkurrensen och därmed får ju slutkunden, det vill säga bilister och våra försäkringstagare, en lägre kostnad. En lägre kostnad är detsamma som en lägre premie.

Claes Aronsson
claes.aronsson@sr.se