Nytt verk ska sätta fart på jämställdhetsarbetet

Sverige kommer att få en ny myndighet, nämligen ett jämställdhetsverk. Både statsminister Göran Persson och jämställdhetsminister Jens Orback tycker att det behövs.

Gertrud Åström har ombetts att utreda jämställdhetspolitiken. Hon tror att en ny myndighet kommer att sätta fart på ansträngningarna för ökad jämställdhet mellan män och kvinnor.

– Jag tänker mig att en myndighet kan bli en slags turboeffekt. Alltså, utan en motor så hjälper det inte att du lägger in en turbogrej, men på jämställdhetsområdet finns redan en motor. Det tuffar på.

– Det är tusentals människor i det här landet som är intresserade och som vet att de borde göra någonting, men typmeningen är ”du behöver inte övertyga mig mer, men vad ska jag göra?”. Det ser jag som en helt ärlig undran.

Vad är det som säger att bildandet av en ny myndighet får igång alla de som inte vet vad de ska göra?

– Därför att de efterfrågar det. Den här tanken om att vi behöver en ny myndighet, den har funnits i tio år, så det är ingen ny tanke.

– Jag tillhör absolut en av de som känt det allra först, och det är för att jag har varit ute så kopiöst mycket, och vet vilka kvalitativt intressanta frågor folk ställer. Men de får inga svar, det finns inte folk som är tillgängliga för dem, säger Gertrud Åström.

Hundra miljoner behövs
Enligt Gertrud Åströms förslag, som presenteras i sin helhet i augusti, behöver den nya myndigheten drygt hundra miljoner kronor och mellan 30 och 50 anställda för att inte bli en ”maskotmyndighet som mest sysslar med retorik”.

Den ska organisatoriskt samordna jämställdhetsarbete på olika ställen i Sverige, men inte vara en myndighet som kontrollerar andra.

Den ska inte ha några möjligheter till sanktioner mot dem som inte arbetar som myndigheten vill.

– Vi tänker oss en myndighet som ska förstärka genomförandet av jämställdhetspolitikens målsättningar, det är det som varit lite svagt hittills.

På vilket sätt kommer det att märkas skillnad med en ny myndighet?

– Det kommer märkas skillnad i genomslag i konkreta sakfrågor, säger Gertrud Åström, som för regeringens räkning utrett jämställdhetspolitiken.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se