Volvo vill låta testförare köra rattfulla

Volvo vill låta testförare köra rattfulla på provbanan Hällered utanför Göteborg. Därför har Volvo nu skrivit till regeringen och bett om dispens från trafikförordningen.

Målet är att utveckla nya tekniska system som reagerar när en berusad eller trött förare kör osäkert säger presschefen Christer Gustafsson.

– Vi har ett utvecklingsprojekt för att ta fram ett system som ska tala om att nu är du olämplig som förare. Det behöver inte bara vara i onyktert tillstånd, det kan även handla om ett sjukdomsfall eller att man exempelvis är trött. Det system vi tittar på ska då kunna ingripa och tala om för föraren att nu är du olämplig som förare.

Tidigare har Volvo utfört liknande tester i Belgien, men nu vill man alltså flytta hem verksamheten till Göteborg, där såväl Volvos som Fords centrum för säkerhetsutveckling finns.

– Det är mer praktiskt för oss att ha den här testverksamheten på vår provbana i Hällered för att få det här under helt kontrollerbara former. Det ligger i närheten av vår utvecklingsverksamhet på företaget och det är mer praktiskt för oss att hantera den här typen av provning på just den här provbanan.

Andreas Hedberg, Ekot i Göteborg