USA byter fot om kärnkraftsspridning

USA ska låta Indien få köpa amerikansk kärnkraftsteknologi och kärnkraftsbränsle. Det är en omsvängning av amerikansk syn på spridning av kärnteknologi och ett avtal som går längre än vad någon trott var möjligt. Samtidigt har USA under flera år pressat Ryssland att inte göra detsamma.

Indien kommer framöver att få köpa avancerad kärnkraftsteknik och även kärnbränsle från USA i utbyte mot att Indien låter sig inspekteras och avstår från att sprida tekniken vidare.

Det är ett symboliskt steg för USA att fullt ut erkänna Indien som en av kärnvapennationerna. Som en blivande ekonomisk jätte kan Indien i USA:s ögon fungera som motvikt till Kina, ett land som både lockar och skrämmer president George Bush.

Lagt press på andra
Men USA har under många år pressat både Kina och Ryssland att inte sälja just kärnkraftsteknik, speciellt till länder som Iran och Irak, men också till Indien.

Om USA tillåter sig att exportera kärnbränsle och reaktorer till Indien kan det få locket att lyfta på kärnkraftsexporten från Ryssland som idag bygger den iranska reaktorn i Bushehr. Det är ett bygge som USA anser för Iran närmare kärnvapen och som både Israel och USA antytt att de skulle kunna attackera militärt.

Kan få Ryssland att utvidga export
Om USA:s kongress godkänner kärnkraftsexporten till Indien skulle det kunna ge Ryssland anledning att utvidga sitt åtagande i Iran.

En iransk delegation som nyligen besökte Moskva sade att de vill att Ryssland ska bygga 20 nya kärnkraftverk i landet. Ryssland har sagt att man kan tänka sig bygga sex.

Kärnkraften behövs i Indien för att den snabba tillväxten kräver mer och mer energi och energi är en central politisk fråga. USA:s nya inställning kan påverka EU:s förhandlingar med Iran om kärnkraft och kärnvapen, och även Nordkorea som nyss gick med på att återvända till förhandlingsbordet.

Jesper Lindau, Moskva
jesper.lindau@sr.se