Paramilitär lägger ned vapen i Colombia

I Colombia fortsätter fredsprocessen mellan högmilisen, de så kallade paramilitärerna, och regeringen. Hittills har närmare 6 000 man lagt ned sina vapen, men trots det har processen mötts med stor skepsis, framförallt av omvärlden.

När Colombias president satte upp målet att alla paramilitärer skulle vara avväpnade i slutet av det har året, var det ingen som trodde att det var möjligt.

Men våldet i Colombia har minskat de senaste åren.

Lars Palmgren, Santiago
lars.palmgren@sr.se