Högskoleverket tillbakavisar kritiken

De svenska universitets- och högskoleutbildningarna håller inte en dålig standard. Det är inte heller någon lärarbrist inom den högre utbildningen, säger Högskoleverket efter oppositionens kritik om att satsa 175 miljoner kronor på de högre utbildningarna för att skapa 3 500 nya utbildningsplatser.

– I nästan alla fall är slutsatsen den att kvalitén är tillräckligt hög för att kunna vara högskolemässig, för att kunna ge en bra kvalitativ utbildning på lärosätena, säger Håkan Forsberg, som är avdelningschef på Högskoleverket.

Regeringen meddelade på torsdagen att man vill satsa ytterligare 175 miljoner kronor för att skapa 3 500 nya högskoleplatser, men redan nu får satsningen kritik.

Satsa på befintliga utbildningar
Jan Björklund som är folkpartiets talesman i skolfrågor säger att det vore bättre om pengarna satsades på att förbättra de utbildningar som finns idag.

Enligt honom har antalet högskoleplatser fördubblats på tio år, men inte antalet lärartjänster.

– Problemet är att antalet lärare som undervisar alla de här studenterna är ungefär detsamma som för tio år sedan, det vill säga att kvalitén i utbildningarna har sjunkit väldigt kraftigt.

– Vi menar också att det behövs nya resurser till svenskt högskoleväsende, men det behövs i första hand på kvalitén, och öka lärartätheten och förbättra undervisningen. Inte på att skapa fler platser just nu, när vi redan har en akademikerarbetslöshet, säger Jan Björklund.

Redan stor arbetslöshet bland akademiker
Förslaget får också kritik från akademikerorganisationen Saco.

Saco menar att det redan idag är en stor arbetslöshet bland akademiker och att utöka antalet utbildningsplatser skulle inte göra saken bättre.

En av alla arbetslösa akademiker är Cecilia Falk Holmberg i Jämtland.

– Många är arbetslösa akademiker, och de måste få komma ut i arbetslivet och jobba så att inte utbildningen blir för gammal och värdelös.

– Så jag tycker det känns som att man ska satsa på de som står i fållan och väntar på att få komma in, istället för att öppna fållan och släppa in helt nya, säger Cecilia Falk Holmberg.

Peter Johansson
peter.johansson@sr.se

I samarbete med SR Jämtland