Succé för insamling via pantautomater

Att samla in biståndspengar via pantautomater i livsmedelsbutiker har blivit en succé. De ger biståndsorganisationerna över 600 000 kronor i månaden tillsammans. Men fortfarande behåller 95 procent av pantarna pengarna för sig själva.

– Jag brukar ta den där pantknappen, men privat så händer det att jag tar den där biståndsknappen, säger Anders Nee.

Anders Nee har många burkar att panta den här dagen. Han är en av dem som då och då väljer att skänka sina pantpengar till bistånd.

Det gör man genom att trycka på bistånds- eller gåvoknappen istället för kvittoknappen på pantautomaten.

Viktig insamlingskälla
Trots att bara fem procent väljer att skänka sina pantpengar har pantautomaterna blivit en viktig insamlingskälla för biståndsorganisationerna.

Intäkterna ökar stadigt. Röda Korset har fått in över 5 miljoner kronor sedan pantinsamlingen startade.

– Jag tror att intresset för den typ av frågor som Röda Korset representerar har ökat ganska mycket i samhället, säger Johan af Donner, som är informationschef på Röda Korset i Sverige.

Vad tror du det är som får folk att trycka på gåvoknappen?

– Jag tror att folk vill känna att man gör skillnad, och att man kan göra nytta på ett väldigt enkelt och tydligt sätt, säger Johan af Donner.

Biståndsorganisationerna Kooperation utan gränser och Vi-skogen får tillsammans in runt en halv miljon kronor varje månad från pantautomater runt om i landet.

Enkelt och kostnadseffektivt
Björn Lindh, på Kooperation utan gränser, ser det som ett kostnadseffektivt sätt att samla in biståndspengar.

– Det krävs inga stora administrationskostnader, och det betyder att av de pengar som kommer in så kan nästan allt gå till biståndsverksamheten, säger Björn Lindh, pressansvarig på Kooperation utan gränser.

Anne Parichart Eriksson
anne.parichart-eriksson@sr.se