Uppåt för svenska företag

Svenska företag går bra. Ericsson är bara ett i raden av svenska företag som visar en positiv utveckling. De höga vinsterna kan snart bidra till fler jobb, tror Handelsbankens chefsekonom Jan Häggström.

– Vinstuppgången vi haft nu under ett par tre år för svenska företag har smittat av sig på investeringnarna. Vi har haft en väldigt stark invetsteringsökning de senaste tre kvartalen och de här bolagsrapporterna borde innebära att den investringsuppgången fortsätter. Och med ökade investeringar brukar det normalt följa en ökad sysselsättning.

Förutom Ericsson har bland annat Alva-Laval, Trelleborg, Swedish Match och SCA visat en positiv utveckling. Och de höga vinsterna i företagen ska alltså ge ökade investeringar som leder till fler jobb.

Men för bara någon månad sedan kom Statistiska centralbyrån med en svag siffra för bruttonationalprodukten, och tillväxten i Sverige var bara 0,3 procent det första kvartalet i år.

Hur får man ihop den bilden?

– Dels så speglar svenska bolagsrapporter inte bara det som händer i Sverige. Det speglar även det som händer utanför landet och många av våra bolag är väldigt internationella. Sedan tror jag också att den svaga siffran för första kvartalet litegrann hängde ihop med teknikaliteter. Det var skottår förra året till exempel och vi jämför med samma kvartal i fjol, säger Jan Häggström.

Mattias Croneborg
mattias.croneborg@sr.se