Tieto Enator över förväntan

IT-konsulten Tieto enator kom med sin rapport idag som visar att bolaget nyanställt cirka 1500 personer under den senaste tolvmånadersperioden.

Resultatet för andra kvartalet i år var annars mycket sämre än i fjol men bättre än förväntat. Vinsten före skatt blev drygt 545 miljoner kronor och Tieto enator skriver upp prognosen för omsättningen under det pågående kvartalet.

Förväntat resultat, enligt SME direkt, låg på strax över 500 miljoner kronor.