Snabbare SOS-larm sparar liv och pengar

Varje sekund är viktig när räddningstjänsten rycker ut. Ett samarbete mellan SOS Alarm och räddningstjänsten i Jönköpings kommun visar att det går att spara både i lidande och pengar om utryckningstiden kortas.

– Med ett nytt arbetssätt och ny teknik kan vi i princip halvera den tid det tar från det att samtalen kommer in från den hjälpsökande till dess att räddningstjänsten kan vara på väg, säger ställföreträdande räddningschefen Göran Melin.

Hur lång tid handlar det om?

– Det handlar om att korta tiden från ungefär två minuter till en minut. I de här sammanhangen är det väldigt mycket och räknar man om det skulle det i Jönköpings kommun motsvara fem miljoner per år i minskade skador och lidande. I ett Sverigeperspektiv kanske upp mot 300 miljoner kronor per år.

Brandmännen redo direkt
Så fort SOS får ett 112-samtal skickas numera ett förlarm till räddningstjänsten. Det betyder att brandmännen redan sitter beredda i bilarna när man får mer exakta uppgifter från SOS om var larmet kommer från.

Förr ville räddningstjänsten ha ett så perfekt larm som möjligt innan man åkte, berättar Göran Melin. Numera räcker det med att vi vet åt vilket håll vi ska åka. Resten kan vi få veta på vägen.

SOS å sin sida har nu också utvecklat sina intervjuer när någon slår larm för att få veta mer. Det är också upp till SOS-operatören att avgöra hur stor styrka som skickas.

Inget motstånd mot tekniken
Men frågan är om inte metoden att räkna allt i pengar i sig kan stressa brandmännen.

– Jo. Samtidigt är det hela själen i jobbet, att gå i den här anspänningen och att så snabbt som möjligt från det att olyckan händer kunna vara på plats.

Den nya tekniken sprider sig nu över landet, och än så länge möter den inget motstånd.

– Inget som vi har upplevt. Man behöver göra en viss ombyggnad i larmutrustningen på en brandstation och det kostar 30 000--50 000 kronor. Men det är en engångskostnad i stort sett, säger Göran Melin, ställföreträdande räddningschef i Jönköpings kommun.

Maria Rymell
maria.rymell@sr.se