Konkurrensverket ut på kartelljakt i byggbranschen

Uppdaterad 16:45
Nästan varannan chef inom byggbranschen tror att det förekommer olagliga karteller inom deras bransch, visar en enkät som Konkurrensverket står bakom. I höst ska därför Konkurrensverket ge sig ut på kartelljakt.

– Jag kan bara svara för vårat företag och här känner alla till vad som gäller, har fått en utbildning i det och har skrivit på ett affärsetikavtal. Bryter man mot det ger det konsekvenser; då har man inte en plats i företaget, säger Anna Wenner, presschef på nordens största byggbolag Skanska.

Så byggbolagen har bättrat sig menar du?

– Ja, vi på Skanska har gjort det, och jag tror att även andra har gjort det.

Minskar konkurrensen
Det Konkurrensverket vill förhindra är att företag inom byggbranschen kommer överens om priser, eller helt enkelt delar upp en sektor mellan sig. Om du bygger där så bygger jag där.

Konkurrensen blir mindre, priserna högre och bolagen tjänar mer pengar.

Den enkät som gjorts på Konkurrensverkets uppdrag visar att nästan varannan chef inom byggindustrin tror att karteller förekommer inom branschen.

Mer än var fjärde tror att karteller förekommer ofta eller alltid och fyra av tio tror att risken för att bli upptäckt är låg eller obefintlig.

Det är 600 chefer inom byggbranschen som svarat på enkäten.

- Vi har fått ett tydligt kvitto på att byggbranschen och anläggningsbranschen själva ser det här som ett stort problem. Det är en tydlig illustration på hur djupt isberget ligger under vattnet, säger Claes Norgren.

Var det en överraskning för er?

- Ja, att det var så stora siffror.

Ut på kartelljakt
I höst ska alltså Konkurrensverket ge sig ut på kartelljakt i byggbranschen, men generaldirektör Claes Norgren är förtegen om vad exakt som kommer att ske.

- Vi kommer att granska bygg- och anläggningsbranschen, och upphandlingsförfaranden. Mer än så vill jag av utredningstekniska skäl inte säga, säger han.

Branschen välkomnar granskning
På Sveriges byggindustrier, som är byggbolagens organisation, välkomnas konkurrensverkets höstsatsning.

- Ingen vet väl hur vanligt det är med karteller i byggbranschen, men i alla avseenden är det väl bra att Konkurrensverket nu tittar närmare på det. Branschen välkomnar den här typen av granskning, säger Lars Jagrén, chefsekonom på Sveriges byggindustrier.

- Vi vill verkligen bli av med all typ av olaglig kartellverksamhet.

”Man drar alla över en kam”
Precis som på Skanska välkomnar byggbolaget NCC en granskning. Även NCC säger att de bättrat sig, till exempel har bolaget utbildat 2 000 chefer i konkurrensrätt de senaste åren.

– Anklagelserna känns ganska svepande och gör att egentligen alla kan misstänkliggöras. Det känns inte bra, säger Ulf Thorné, presschef på NCC.

Vad menar du med att de är svepande?

– Man drar mer eller mindre alla över en kam utan att peka ut någon särskild. Då blir alla misstänkliggjorda i förlängningen.

Jonas Ohlin
jonas.ohlin@sr.se