Antalet rymningar har halverats

Antalet rymningar från landets fängelser har mer än halverats. Det visar statistik från Kriminalvårdsstyrelsen.

Under det första halvåret i år genomfördes 60 rymningar, och det kan jämföras med 122 samma period förra året.

Av de 60 rymningarna skedde 52 från öppna anstalter och ingen avvek från de hårdast bevakade fängelserna - Kumla, Hall och Tidaholm.