Ny lista över farligaste bakterierna

1:45 min

Världshälsoorganisationen har publicerat en lista över de bakterier som på grund av sin motståndskraft mot antibiotika, anses vara de största hälsohoten.

Det är en expertgrupp som på Världshälsoorganisationens uppdrag har sammanställt en ny lista över bakterier som utgör de största hoten mot människors hälsa. WHO vill på så sätt sporra forskare att hitta nya sorters antibiotika, som är verksamma mot de bakterier som blivit resistenta. Det här är något som Eva Gustafsson, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne, tror kommer att bli ett viktigt verktyg för forskningen.

– Jag tycker att allting som sätter fokus på problemet med antibiotikaresistens är bra och den här listan är bra för att det finns lite konkret att jobba mot. Man lyfter fram viktiga bakterier som hotar folkhälsan, säger hon.

Listan toppas av de bakterier som är multiresistenta - alltså står emot de allra kraftfullaste antibiotikasorterna. Det är också de som orsakar långa vårdtider och flest dödsfall och som utgör stora risker om de får fäste på sjukhusavdelningar bland äldre, svårt sjuka och sköra människor.

Men på listan finns också bakterier som är vanliga ute i samhället, enligt Eva Gustafsson.

 – Jag tänker på salmonella, shigella, campylobacter, säger hon. Vi har resistenta stafylokocker, MRSA, som numera är samhällsförvärvade infektioner som är viktiga att kunna ge bra behandling för. Och sedan ska vi också se att de har lyft in gonorré på listan. Vi börjar ju se mer resistens där, och det är ju ingen sjukdom som är rolig att ha, framhåller hon.

Listan riktar sig till både regeringar, forskare och företag, och har satts ihop för att stimulera till mer forskning för att få fram nya verksamma läkemedel mot infektioner. Och Eva Gustafsson välkomnar att allt fler beslutsfattare nu verkar förstå allvaret i att fler och fler antibiotika förlorar sin verkan.

– Antibiotikaresistensfrågan har ju kommit upp på agendan på många håll nu och när tunga aktörer säger sin sak i frågan så påverkar det alla till att satsa och orka lite till för att vi ska få fram nya antibiotika.