Brist på förvarsplatser – personer släpps innan utvisning

1:48 min

Hittills i år har polisen vid minst tolv tillfällen tvingats släppa personer som har frihetsberövats i väntan på utvisning eller avvisning. Anledningen är att Migrationsverkets förvar vid tillfällena har varit fulla.

– Vi ser vid ett ökat antal tillfällen att vi måste släppa personer ur förvar. Det ökar naturligtvis risken att en person avviker och håller sig undan verkställighet, säger Patrik Engström, chef för gränspolisen.

Hittills i år har polisen vid minst tolv tillfällen tvingats släppa personer på grund av brist på förvarsplatser. Orsaken är ett ökat tryck på Migrationsverkets förvar, vilket gjort att det ibland inte funnits några lediga platser. Att förvaren blivit fullsatta har de senaste åren bara inträffat i genomsnitt en gång per år, enligt Migrationsverket.

Ändå utökades nyligen antalet förvarsplatser, när 100 av Migrationsverkets beredskapsplatser gjordes permanenta. Men samtidigt har både polisen och Migrationsverket intensifierat sitt arbete med utvisningar.

Eftersom ett rekordstort antal personer väntas få nej på sina asylansökningar de närmaste åren, har regeringen bett Migrationsverket att utvidga förvaren ytterligare. Men trots det stora behovet är det ännu oklart om antalet platser kommer att bli fler det närmaste året, säger Dag Bönke, verksamhetsexpert på förvarsavdelningen på Migrationsverket.

– Vi fick ett uppdrag förra året att utöka med minst 100 platser. Det gjorde vi den 1 oktober när vi utökade från 257 till 357 platser. Det gjorde vi dels genom att kunna förtäta i de befintliga lokaler vi har och vi kunde också öppna en ny avdelning. Vi ska nu komma in med ytterligare en ny skrivning till den 1 juni i år om hur vi ska kunna återskapa en större flexibilitet, ha platser i beredskap och skapa ytterligare platser, säger han.

Trycket på platserna har ökat bland annat eftersom vistelsetiden på förvaren har blivit längre, samtidigt som de svenska gränskontrollerna, och den kraftiga ökningen av antalet asylsökande 2015, gör att det behövs fler platser.

Patrik Engström på gränspolisen säger att antalet platser måste utökas så snart det går.

– Vi anmälde ett behov om ökat antal förvarsplatser förra året, och det behovet har ökat. Vi skulle behöva platserna omgående, säger han.