Utredning: Behövs inga nya lagar för delningsekonomin

1:31 min

Det finns inga skäl till ny lagstiftning för att skydda konsumenterna i framtidens delningsekonomi, enligt regeringens utredare som i dag presenterade sina slutsatser för finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund (MP).

– Eventuellt senare, när det här blir en allt större och viktigare del av ekonomin. Just nu ser vi en väldigt dynamisk marknad med många aktörer och nya konsumenter som börjar upptäcka den här marknaden och då tror vi det är bra att låta många blommor blomma och att marknaden får utvecklas. Sen får vi återkomma till om det behövs en reglering senare.

Den svenska delningsekonomin blir allt mer populär. I utredningen som presenterades i dag går det att finna att tio procent av Sveriges befolkning någon gång under de senaste två åren använt tjänster där privatpersoner kan hyra, byta eller låna saker av varandra.

Ett populärt exempel på en sådan tjänst är AirBNB där man kan hyra privatpersoners bostäder.

Av de som utnyttjat den här typen av tjänster är fyra av fem positivt inställda. För att möta den framväxande efterfrågan vill nu utredaren se att företagen på marknaden går samman och startar en branschorganisation.

På så sätt ska konsumenterna få tillgång till bättre information och rimliga användarvillkor.

Man föreslår också att konsumentverket får en större roll med ansvar om att informera bransch, myndigheter och privata användare om vilka risker och möjligheter som finns i den här typen av byteshandel. Men någon ny lagstiftning behövs inte i dagsläget.

– Däremot måste vi se till att i en del delmarknader där det gäller crowdfunding eller delningsekonomin, där det handlar om att få tillgång till ekonomiska resurser. Där måste vi se till att konsumenterna är trygga att inte det ger utrymme för bedrägerier eller liknande och det är något vi har bett finansinspektionen att titta på.