Regeringen öppnar vägen för självkörande bilar

1:50 min

Regeringen fattar i dag beslut om nya regler för tester av självkörande bilar. Genom en ny förordning, som ska träda ikraft den 1 juli, ska det bli lättare att få genomföra försök med självkörande bilar på allmänna vägar.

– Det är definitivt både förhoppningen och ambitionen, säger infrastrukturminister Anna Johansson (S).

Teknikutvecklingen av självkörande fordon går fort och lagstiftningen har svårt att hänga med. I Sverige finns till exempel inget egentligt lagrum som anger förutsättningarna för att få bedriva försöksverksamhet, även om det går att få dispens från Transportstyrelsen för att få göra det.

Men efter att ha utrett frågan under ett par år så fattar alltså regeringen i dag beslut om nya regler, som enligt infrastrukturminister Anna Johansson kommer att underlätta för de aktörer som vill bedriva försöksverksamhet med självkörande bilar.

– Med den här förändringen så skapar vi ett tydligt lagrum, där vi ger Transportstyrelsen ett uttalat mandat att bevilja tillstånd för att bedriva försöksverksamhet.

Redan i dag rullar självkörande bilar på en del svenska vägar, men då med testförare bakom ratten, redo att gripa in. Också de nya regler som regeringen nu inför kommer att kräva att det alltid finns en fysisk person i eller utanför fordonet, som är ansvarig förare.

En svår och viktig fråga när lagstiftning ska tas fram kring självkörande fordon är ansvarsfrågan: alltså vem är ansvarig om det händer en olycka?

– Ansvarsfrågan kommer att behöva bedömas precis som i dag, utifrån en händelse där man kan konstatera att det antingen är tekniken som fallerat eller att det är föraren som begått ett misstag, säger Anna Johansson.

Sverige ligger med Scania och Volvo långt fram i utvecklingen av självkörande fordon, poängterar Anna Johansson. Och genom att gå före andra länder också med lagstiftning på området tror hon att också utländska företag kan lockas att bedriva testverksamhet i Sverige.

Än så länge handlar det alltså om försöksverksamhet. Men regeringen har också tillsatt en utredning som i höst ska komma med förslag kring vad som krävs för att självkörande fordon ska kunna tillåtas permanent ute på vägarna.

– Där kommer vi också att behöva ta hänsyn till EU-regelverk och FN-konventioner på det här området. Och där är ansvarsfrågan självklart en viktig del, säger infrastrukturminister Anna Johansson.