Naturvårdsverket: Goda utsikter rena läkemedel ur avloppsvatten

2:17 min

Fisk och annat liv i vattendragen kan skadas av läkemedelsrester från avloppsvatten. Det finns reningsteknik till rimliga kostnader, visar ny rapport.

Att läkemedel kan skada vattendjur är känt sedan tidigare. Studier har visat hur fiskars könsorgan påverkas av hormoner som finns i bland annat p-piller.

Hos groddjur har forskare sett förändringar i äggstockar. I rovdjur som utter, som ju äter fisk, har man också hittat läkemedelssubstanser. Enligt en annan studie kan antidepressiva medel påverka beteendet hos abborre.

Antibiotikarester som sprids i avloppsvatten kan också bidra till att resistenta bakterier utvecklas. Vissa läkemedelsrester är persistenta , de förintas alltså inte.

En stor del av läkemedelsresterna sprids från både djur och människor som använder medicin, via urin och avföring till avloppsvatten och hamnar i sjöar och åar.

Naturvårdsverket har undersökt åt regeringen om det är möjligt rena bort de farliga resterna och enhetschef Linda Gårdstam på Naturvårdsverket ser goda möjligheter att åtgärda problemet:

– Tekniken finns och kostnaden för det är rimlig, tycker vi. Det gjorde mig positivt överraskad, säger Linda Gårdstam.

Det skulle gå att hindra läkemedelutsläppen genom att förse reningsverken med effektivare teknik som exempelvis kolfilter eller ozonbehandling, säger Anna Maria Sundin på Naturvårdsverket:

– Man tillämpar det i Schweiz och Tyskland bland annat. I Sverige så har man i Linköping gått före genom att  installera en ozonreningsanläggning för att rena läkemedelsrester i avloppsvatten. Den tas i drift i år, berättar Anna Maria Sundin.

De flesta svenska reningsverk saknar sådan teknik. Enligt Naturvårdsverket är det rimligt att bygga om reningsverken. Många av dem är äldre och har renoveringsbehov. Bygger man om de största, uppskattar Naturvårdsverket merkostnaden för rening till 600 miljoner kr per år, grovt räknat.

Ungefär hälften av allt avloppsvatten skulle då renas från läkemedel - och från en del annat dessutom, säger Linda Gårdstam.

– De här reningsteknikerna är effektiva för mer och det gör att det blir ännu bättre ekonomi i att göra det, säger Linda Gårdstam.


– Det vi behöver gå vidare med ytterligare är att titta på var tekniken ska implementeras och hur det ska bekostas. Vi ska bedöma om det är stora reningsverk, mindre reningsverk eller om det är vid de vattendrag som är mest känsliga som vi ska vidta åtgärder vid.