Företagsnätverk för att uppfylla FN:s nya mål

2:00 min

De globala FN-målen för ett hållbart samhälle är inte bara något för politiker. En rad svenska företag har lovat att de ska arbeta enligt hållbarhetsmålen.

Målen eftersträvar bland annat bättre miljö och arbetsvillkor.
Lars Appelqvist VD för Löfbergs AB i Karlstad.

– Vi är med i det här för att vi tycker att det är viktigt att det finns företag som visar att det går. Att man lever som det goda exemplet. Det är den största anledningen. Det andra är att man lär sig väldigt mycket av varandra. Det blir en starkare kraft, säger Lars Appelqvist.

När Löfbergs Kaffe gynnar småskaliga odlare för att ge deras familjer bättre levnadsvillkor är det bara ett exempel på hur företag försöker arbeta mer hålllbart.

Miljö och mänskliga rättigheter ses inte bara som en fråga för politiken, utan också som viktigt för företagen.

Till skillnad från FN:s tidigare utvecklingsmål, som hade fattiga länder i fokus, riktar sig hållbarhetsmålen till alla.

Bland de 17 målen för global utveckling finns rent vatten, hållbar energi, hållbar konsumtion och produktion samt anständiga arbetsvillkor.

När målen kom härom året, startade drygt 20 svenska företag ett nätverk för att sträva efter att i sin verksamhet leva efter utvecklingsmålen.

Gemensamt för företagen är att de verkar i utvecklingsländer. De flesta företagen är stora. ABB, SSAB Volvo och Atlas Copco är några exempel - ett annat är Lindex där Ingvar Larsson är vd.

– Det är en lönsamhetsfråga till syvende och sist och som samtidigt bygger på att ta ansvar. Men också att se det som en drivkraft hos alla, det vill säga att ha ett högre syfte i det du gör.

– Det tror jag också motiverar väldigt många medarbetare och framförallt attraherar människor som drivs av att göra skillnad. Och det är bra både för vår värld men samtidigt för vårt företag, säger Ingvar Larsson. 

I nätverket medverkar också Sida där projektledare Christina Wedekull ser de här företagen som föregångare. Resultaten följer dock inte nätverket upp.

– Det är inget man rapporterar tillbaka till nätverket eller så, utan det tror jag man kommer att se i deras årsredovisningar och andra rapporter, säger Christina Wedekull.